Soluții de dezvoltare pentru afaceri

FEADR 312 – finanţare nerambursabilă pentru deschidere şi amenajare cabinet medical-veterinar în mediul rural

By on 8 February 2011 in Finanțări nerambursabile

Am aflat de curând din partea Colegiului Medicilor Veterinari că: „Medicina veterinară este o ştiinţă medicală care asigură confortul şi protecţia animalelor şi contribuie la menţinerea sănătăţii publice şi la protecţia mediului”, şi chiar mai mult „profesiunea de medic veterinar este o profesie liberală şi independentă, cu organizare autonomă reglementată.”

Datorită importanţei pentru sectorul agricol şi domeniului vast pe care îl acoperă acquis-ul comunitar veterinar, parte din Legislaţia UE, transpunerea completă în legislaţia naţională a celor aproximativ 630 de acte legislative, din care 90 directive cheie şi 120 documente legislative de bază, reprezintă o prioritate deosebită pentru serviciile veterinare din Romania.

În acest context, pentru a se asigura implementarea efectiva a celor 16 acte comunitare reprezentând legislaţia comunitară orizontală (regulamente, directive, decizii) şi a celor peste 100 documente legislative de bază, Romania va consolida anumite structuri administrative şi va adopta proceduri care să garanteze implementarea noii legislaţii transpuse. Aceasta implică consolidarea capacităţii administrative veterinare centrale şi stabilirea unei strategii naţionale care să asigure sănătatea şi bunăstarea animalelor, precum şi protecţia consumatorilor sub aspectul sănătăţii publice conform principiului trasabilităţii de la fermă până la masa consumatorului.

Pentru realizare scopului propus strategia naţională veterinară include şi dotarea cu echipamente performante a laboratoarelor veterinare, a posturilor de inspecţie şi controale veterinare de frontieră, modernizarea abatoarelor şi unităţilor de prelucrare a produselor de origine animală pentru a fi în conformitate cu cerinţele comunitare. Vor fi elaborate planuri de contingenţă realiste şi funcţionale. De asemenea, vor fi soluţionate o serie de aspecte prioritare care vizează identificarea şi înregistrarea animalelor, îmbunătăţirea capacităţii de prelucrare a deşeurilor de origine animală, îndeosebi în ceea ce priveşte materialele cu risc înalt specific.

Astfel pentru toţi cei care iubesc această profesie şi caută soluţii pentru a găsi modalităţi de a ţine pasul cu competiţia, legislaţia şi standardele UE, prin FEADR Măsura 312, se poate beneficia de finanţare nerambursabilă de 70% din valoarea totală a proiectului, în limita sumei de 200.000 EUR, pentru construirea şi/sau amenajarea unui cabinet medical-veterinar în mediul rural, cu toate dotările necesare.

Pentru obţinerea unui punctaj maxim, cu alte cuvinte, pentru a avea şanse de a accesa finanţarea, la acest tip de cerere de finanţare nerambursabilă, solicitanţii trebuie să ţină cont de următoarele:

  • să nu mai fi beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investiţii similare în ultimii 3 ani,
  • să deţină o micro-întreprindere nou înfiinţată (înfiinţată în anul depunerii Cererii de Finanţare sau una care nu a înregistrat activitate până în momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 ani), cu activitate principala (Cod CAEN) 7500 – activităţi veterinare,
  • firma va avea asociat unic persoană cu vârsta sub 40 de ani sau asociat unic femeie (indiferent de vârstă), localizată în zonă rurală,
  • prin proiect trebuie să se înfiinţeze un loc de muncă direct productiv la fiecare 25.000 Euro finanţare nerambursabilă solicitată,
  • proiectul vizează şi achiziţionarea de echipamente pentru producerea energiei din alte surse regenerabile decât biocombustibilii.

Foarte important pentru depunerea unei Cereri de Finanţare pe această măsură este furnizarea unei dovezi cu privire la asigurarea cofinanţării. Această dovadă poate fi un extras de cont, vizat şi datat de bancă, cu suma necesară, cu cel mult cinci zile înainte de depunerea cererii, sau o scrisoare de confort, cu valabilitate de 120 de zile de la data depunerii.

De altfel, societatea de finanţare IFN ROMCOM SA, membră a grupului Romcom emite astfel de scrisori de confort.

Pentru mai multe informaţii cu privire la obţinerea de finanţare prin FEADR – Măsura 312 sau a unei scrisori de confort, vă invit să mă contactaţi prin email la ciprian.stoica@romcom.ro sau telefon 0758-835.956

Ciprian Stoica

Despre autor

Abonează-te

Rămâi la curent cu ultimele noutăți prin abonarea la newsletter-ul ROMCOM.

Sus