Soluții de dezvoltare pentru afaceri

ISO – un pic mai bine pentru dumneavoastră

By on 21 February 2012 in Finanțări nerambursabile

Începând cu această ediţie, începem un ciclu de prezentări cu scopul de a sprijini societăţile comerciale, în vederea conştientizării acestora în ceea ce priveşte cerinţele standardelor europene şi legislaţia în vigoare.

ISO este prescurtarea Organizaţiei Internaţionale de Standardizare, o federaţie mondială de organisme naţionale de standardizare. Cel mai cunoscut standard al organizaţiei internaţionale de standardizare este ISO 9001, care prezintă cerinţele unui sistem de management al calităţii.

În zilele noastre, introducerea sistemului de management al calităţii a devenit un lucru important pentru agenţii economici. Fiecare, din motive diferite, decide să implementeze, în cadrul organizaţiei, un astfel de sistem. Unii sunt convinşi că numai prin această metodă pot obţine rezultate bune pe piaţă, alţii introduc sistemul, pentru că “şi vecinul are” sau sunt obligaţi, prin beneficiari sau legislaţie, să implementeze sistemul de management al calităţii.

Bineînţeles, primul motiv este cel mai plauzibil, dar nici faţă de celelalte nu trebuie să existe rezerve, pentru că rezultatul este acelaşi: organizaţia va funcţiona în mod ordonat şi controlat. În realitate, însă, aceste probleme nu se relevă atât de clar. De obicei, motivaţiile apar concomitent sau aproape în acelaşi timp.

Rezultatul unor cercetări efectuate atestă faptul că numărul organizaţiilor certificate în România se estimează la cca. 55 000 conform SR EN ISO 9001.

Foarte multe studii publicate în diverse lucrări ştiinţifice se ocupă de avantajele sistemelor de management al calităţii, dar în puţine dintre aceste lucrări sunt prezentate analize cu referire la modul de funcţionare a sistemelor de management al calităţii în urma certificării. Evident, dacă aceste sisteme au fost certificate, sunt şi controlate de către organisme de certificare pentru a le menţine în parametrii ceruţi de standardul de referinţă SR EN ISO 9001.

Un astfel de organism de certificare este UNICERT INTERNATIONAL GROUP care este o societate independentă de producători, furnizori şi organe de control. UNICERT INTERNATIONAL GROUP se află printre primii din punct de vedere al pregătirii şi al specializării. Serviciile sale se extind asupra tuturor domeniilor de aplicare a sistemelor de management, respectiv oferă partenerilor servicii cu caracter inovator şi cu valoare adăugată. Graţie vastelor sale relaţii internaţionale, U.I.G. intră în posesia celor mai recente informaţii de pe piaţă şi îşi desfăşoară activitatea de certificare în conformitate cu cerinţele europene.

Pentru obţinerea certificatelor de conformitate ISO 9001 puteţi beneficia  de finanţări nerambursabile.

Standardul ISO 9001 formulează cerinţa ca organizaţia să creeze „un sistem de management documentat” şi nu un „sistem de documentaţie”. O organizaţie are posibilitatea să aleagă modalitatea documentării sistemului propriu de management al calităţii. Organizaţia trebuie să se străduiască să elaboreze/prelucreze numai o asemenea cantitate de documente care este necesară pentru planificarea, funcţionarea, reglementarea şi îmbunătăţirea continuă, eficientă a sistemului de management al calităţii şi a proceselor sale.

Documentaţia sistemului de management al calităţii poate fi legată de toate activităţile unei organizaţii sau doar de o parte care a fost extrasă din rândul acestor activităţi – spre exemplu: produsele, procesele, cerinţele contractuale, natura reglementărilor externe, etc. Este foarte important ca documentaţia sistemului de management al calităţii să corespundă cerinţelor Standardului ISO 9001.

Elaborarea unei documentaţii utile şi conforme cu cerinţele aduce organizaţiei următoarele avantaje:

 • oferă informaţii echipelor care efectuează activităţi conexe, pentru înţelegerea mai bună a interacţiunilor,
 • oferă informaţii personalului despre angajamentul managementului faţă de problemele calităţii,
 • vine în sprijinul angajaţilor pentru înţelegerea responsabilităţii lor în cadrul organizaţiei şi pentru a conştientiza mai bine scopul şi importanţa activităţii lor,
 • asigură  baza pentru aşteptările legate de activitatea de performanţă,
 • defineşte modul de implementare a activităţilor cu scopul de a satisface cerinţele prevăzute,
 • oferă dovezi obiective pentru demonstrarea faptului că cerinţele stabilite au fost îndeplinite,
 • asigură cadrul pentru funcţionarea clară şi eficientă,
 • reprezintă o  bază pentru instruirea noilor angajaţi şi pentru repetarea instruirilor angajaţilor,
 • asigură coerenţa  în funcţionarea  bazată  pe procesele documentate,
 • asigură baza pentru îmbunătăţirea continuă,
 • asigură încrederea clienţilor pe baza sistemelor documentate,
 • prezintă capabilitatea părţilor interesate din cadrul organizaţiei,
 • asigură cadrul clar al cerinţelor cu privire la furnizori,
 • asigură informaţiile de bază pentru supravegherea sistemului de management al calităţii, – asigură informaţiile de bază pentru evaluarea performanţelor şi  adecvanţei sistemului de management al calităţii.

O subcomisie a Comitetului Tehnic al ISO/TCI176, care răspunde de standardele managementului calităţii, a conceput un ghid pentru documentarea sistemului de management al calităţii SR ISO/TR 10013. Acest ghid a fost conceput cu scopul de a sprijini o organizaţie în activitatea de documentare a sistemului de management al calităţii. El nu conţine norme cu statut de cerinţe care ar trebui luate în considerare în situaţii concrete, ci propuneri pentru elaborarea şi menţinerea documentaţiei necesare realizării unui sistem de management al calităţii eficace, adaptat cerinţelor specifice unei organizaţii. De asemenea, aceste linii directoare, vin în sprijinul stabilirii unui sistem documentat aşa cum pretinde standardul aplicabil, referitor la sistemul de management al calităţii.

De cele mai multe ori, organizaţiile îşi elaborează documentaţia sistemului de management al calităţii prin conexiune cu procesele sau prin urmărirea structurii standardului. Se poate întâmpla şi situaţia când aceste criterii sunt utilizate în combinaţie. Orice structură care satisface nevoile organizaţiei sau cerinţele standardului poate fi, de asemenea,  aplicată.

Este ideal dacă organizaţia îşi structurează documentaţia prin defalcarea elementelor sale componente pe diferite niveluri. Această structură facilitează distribuirea, întreţinerea şi înţelegerea documentaţiei.

Cu prilejul acestei ocazii am dori o colaborare cu dumneavoastră  adresându-vă invitaţia de a formula întrebări vizavi de specificul problemelor întâlnite în cadrul societăţilor  Dumneavoastră pe pagina de web www.unicert.ro şi vă asigurăm că vom răspunde aşteptărilor dumneavoastră.

ROMCOM

Despre autor

Abonează-te

Rămâi la curent cu ultimele noutăți prin abonarea la newsletter-ul ROMCOM.

Sus