Soluții de dezvoltare pentru afaceri

Linii de finanţare prin POS Mediu

By on 13 September 2010 in Finanțări nerambursabile

Axa prioritară 1, Sector apă / apă uzată

Acest sector va beneficia de cea mai mare parte din fondurile europene alocate POS Mediu (60%). Investiţiile au în vedere extinderea/modernizarea reţelelor de apă şi canalizare, construirea / modernizarea staţiilor de tratare a apei potabile şi a staţiilor de epurare, precum şi creşterea calităţii serviciilor publice de apă şi canalizare, în condiţiile unor tarife acceptabile pentru populaţie.

Axa prioritară 2, Sector managementul deşeurilor / reabilitarea terenurilor poluate istoric

Investiţiile pentru acest sector vizează crearea de sisteme integrate de gestionare a deşeurilor la nivel regional, în paralel cu închiderea depozitelor de deşeuri neconforme. Se vor finanţa măsuri de colectare, sortare, transport, tratare şi depozitare a deşeurilor menajere combinate cu măsuri de reducere a cantităţii de deşeuri, conform cu principiile şi practicile Uniunii Europene în domeniu. Alte investiţii sunt destinate unor proiecte pilot de reabilitare a terenurilor afectate de-a lungul timpului de diverşi poluanţi şi care afectează negativ mediul şi sănătatea umană.

Axa prioritară 3, Sector termoficare

Investiţiile preconizate pentru acest sector au în vedere reducerea emisiilor provenite de la centralele municipale de termoficare. Proiectele de investiţii se vor realiza în localităţile în care centralele municipale reprezintă sursa cea mai mare de poluare a mediului.

Axa prioritară 4, Sector protecţia naturii

Proiectele finanţate în acest sector vizează asigurarea unui management corespunzător al ariilor protejate şi, implicit, stoparea degradării biodiversităţii şi a resurselor naturale. O atenţie deosebită se va acorda managementului site-urilor Natura 2000.

Axa prioritară 5, Sector protecţia împotriva inundaţiilor şi reducerea eroziunii costiere

Proiectele de investiţii pentru acest sector au ca scop protejarea populatiei şi a bunurilor materiale de efectele devastatoare ale inundaţiilor. Zonele de intervenţie se vor selecta în concordanţă cu strategia natională în domeniu, precum şi în baza unor analize de risc. Un alt domeniu de acţiune este protejarea şi reabilitarea litoralului sudic al Mării Negre, pentru reducerea eroziunii costiere. Beneficiarul proiectelor este Administraţia Natională Apele Române.

Aceste linii de finanţare sunt cu depunere continuă încă de la deschiderea lor. Oricând doriţi să realizaţi un proiect pe una din liniile de finanţare menţionate mai sus sau doriţi informaţii suplimentare puteţi apela la echipa noastră de consultanţi cu încredere şi în scurt timp veţi primi un răspuns solicitării dumneavoastră.

Marius Parjea

Despre autor

Abonează-te

Rămâi la curent cu ultimele noutăți prin abonarea la newsletter-ul ROMCOM.

Sus