Soluții de dezvoltare pentru afaceri

POC – Axa Prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor

By on 19 August 2014 in Finanțări nerambursabile
Axa Prioritară 1 din cadrul Programului Operațional Competivitate reprezintă 60% din alocarea FEDR pentru Program. Aceast procent reprezintă o finanțare totală de 797 milioane euro care este justificată prin faptul că România are în prezent, raportat la nivelul UE, una dintre cele mai mici intensități a cheltuielilor  în CDI (Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare).
Ce se va putea finanța prin acest program?
Prin această axă vor fi sprijinite inițiativele de specializare inteligentă, mai ales cele care sunt orientate către nevoile pieței și care sunt corelate cu intervențiile finanțate la nivel național prin Planul Național de Cercetare. Prioritățile legate de specializarea inteligentă pentru România sunt următoarele:
 • Bioeconomie
 • Tehnologia Invormatiei și a Comunicațiilor, Spațiu și Securitate
 • Energie, Mediu și Schimbari Climatice
 • Eco-Nano-Tehnologii și Materiale Avansate
 • Sănătate
Care sunt Acțiunile incluse în Axa Prioritară 1?
 • Acțiune 1.1.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere
 • Acțiune 1.1.2: Credite, garanții și măsuri de capital de risc în favoarea IMM-urilor inovative și a organizațiilor de cercetare care răspund cererilor de piață
 • Acțiune 1.1.3: Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe
 • Acțiune 1.2.1: Mari infrastructuri de CD
 • Acțiune 1.2.2: Dezvoltarea unor reţele de centre CD, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze de date europene și internaționale
 • Acțiune 1.2.3: Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene şi alte programe CDI internaţionale
 • Acțiune 1.2.4: Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității CD
Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați. Dacă vreți să fiți la curent cu ultimele noutăți cu privire la acest subiect vă recomandăm să vă abonați la newsletter-ul ROMCOM.
Sursa: Ministerul Fondurilor Europene
Corneliu Cadar

Despre autor

Despre autor: Corneliu s-a alăturat echipei ROMCOM din Oradea în iulie 2014. A absolvit Facultatea de Management de la Universitatea Emanuel din Oradea şi lucrează la departamentul de consultanţă – finanţări nerambursabile cu fonduri europene și fonduri de la bugetul de stat. .

Abonează-te

Rămâi la curent cu ultimele noutăți prin abonarea la newsletter-ul ROMCOM.

Sus