Soluții de dezvoltare pentru afaceri

POR – Axa Prioritară 2: Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii

By on 2 September 2014 in Finanțări nerambursabile
Axa Propritară 2 are ca obiectiv creșterea ratei de supraviețuire a întreprinderilor de la 44,49% la 54,49%, prin sprijiniera afacerilor aflate în primii ani de activitate.
Care sunt prioritățile Axei 2?
  • Prioritățile de investiții 2.1. Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.
  • Prioritățile de investiții 2.2 Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea afacerilor
Investiții eligibile pentru microîntreprinderi:
  • Construcția/modernizarea și extinderea spațiului de producție/ servicii microîntreprinderilor, inclusiv dotarea cu active corporale și necorporale
  • Crearea/ modernizarea/ extinderea incubatoarelor/ acceleratoarelor de afaceri, inclusiv dezvoltarea serviciilor  aferente.
Pentru microintrepreinderi vor fi susținute investițiile în active corporale, cum ar fi achiziția de terenuri și spații, construcții noi necesare desfășurății activităților specifice, dotarea cu echipamente, etc., precum și cele necorporale de tipul licențelor, brevetelor, etc.
Investiții eligibile pentru IMM-uri:
  • Construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/ servicii IMM, inclusiv dotarea cu active corporale și necorporale
  • Activități necesare pentru parcurgerea și implementarea procesului de certificare a produselor/ serviciilor, sau a diferitor procese specifice.
  • Promovarea produselor și serviciilor, creare website
  • Activități de implementare și certificare a sistemelor de management a calității ISO
Pentru crearea și susținerea IMM-urilor cu rată mare de succes se va utiliza un instrument util în valorificarea potențialului antreprenorial, respectiv incubatoarele / acceleratoarele de afaceri, ca motoare de creștere a firmelor. Acestea sunt constituite pentru sprijinirea firmelor nou infințate și a celor cu un istoric scurt de funcționare.
Care este mărimea bugetului?
Pentru Axa prioritară 2 a fost alocat 11,12% din fondurile POR, și anume 744,68 milioane euro,  în vederea încurajării economiilor regionale prin sprijinirea IMM-urilor în toate etapele de dezvoltare.
Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați. Dacă vreți să fiți la curent cu ultimele noutăți cu privire la acest subiect vă recomandăm să vă abonați la newsletter-ul ROMCOM.
Corneliu Cadar

Despre autor

Despre autor: Corneliu s-a alăturat echipei ROMCOM din Oradea în iulie 2014. A absolvit Facultatea de Management de la Universitatea Emanuel din Oradea şi lucrează la departamentul de consultanţă – finanţări nerambursabile cu fonduri europene și fonduri de la bugetul de stat. .

Abonează-te

Rămâi la curent cu ultimele noutăți prin abonarea la newsletter-ul ROMCOM.

Sus