Soluții de dezvoltare pentru afaceri

POS-CCE – Sprijin financiar pentru investiţii în întreprinderile mici şi mijlocii

Prin POS-CCE, Axa prioritară 1, Op. 1.1.1, sprijin financiar în valoare de până la 1.065.000 lei, întreprinderile mici şi mijlocii cu activitate cel puţin un an integral (2010) încheiat pe profit, pot demara pregătirile pentru solicitarea de finanţare nerambursabilă de 70% din valoarea totală a proiectului, în limita sumei de 250.000 EUR, în cadrul sesiunii programate în luna septembrie conform calendarului orientativ al lansării operaţiunilor din cadrul POS Creşterea Competitivităţii Economice din, publicat la 2 iunie 2011.

Mai precis, obiectivele POS – CCE sunt consolidarea şi dezvoltarea durabilă a sectorului productiv şi crearea unui mediu favorabil dezvoltării durabile a întreprinderilor prin:

 • Crearea unei noi unități de producţie (fabrică/secţie/instalaţie);
 • Extinderea unei unităţi existente pentru creşterea capacităţii de producţie;
 • Diversificarea producţiei unei unităţi existente, prin lansarea de noi produse sau servicii;
 • Modernizarea întreprinderii, inclusiv schimbări în procesul de producţie al unei unităţi existente (ex: modernizare instalaţii, echipamente şi instalaţii înalt tehnologizate, automatizarea sau mecanizarea procesului de fabricaţie, introducerea de noi tehnologii de producţie). Echipamentele pentru protecţia mediului, reciclarea deşeurilor, tratarea apelor reziduale se finanţează numai in legătură cu investiţiile menţionate anterior.
 • Achiziţionarea de bunuri intangibile, cum ar fi software, brevete, licenţe, knowhow sau soluţii tehnice nebrevetate;
 • Consultanţă specifică şi instruire specializată strict legată de activităţile de investiţii specificate mai sus.

Tipuri de cheltuieli eligibile în cadrul programului:

 • Cheltuieli pentru achiziţia de teren (eligibile în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului).
 • Cheltuieli pentru clădiri şi instalaţii aferente construcţiilor (în limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului);
 • Cheltuieli pentru achiziţia de bunuri din categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor
 • de inventar (imobilizări corporale);
 • Cheltuieli pentru achiziţia de imobilizări necorporale – cu excepţia leasing-ului;
 • Cheltuieli privind achiziţia de servicii de consultanţă pentru elaborarea documentaţiilor tehnice, de specialitate şi economice, precum şi pentru obţinerea de avize, certificate etc.;
 • Instruire specializată pentru personalul operativ (în cazul achiziţiilor de tehnologie/echipamente/software).

Intensitatea maximă a sprijinului financiar nerambursabil acordat din totalul costurilor eligibile va fi de:

 1. pentru întreprinderile mici:
 • 60% pentru proiectele care se implementează în Regiunea Bucureşti-Ilfov;
 • 70% pentru proiectele care se implementează în restul regiunilor.
 1. pentru întreprinderile mijlocii:
 • 50% pentru proiectele care se implementează în Regiunea Bucureşti-Ilfov;
 • 60% pentru proiectele care se implementează în restul regiunilor.

Intensitatea maximă a sprijinului financiar nerambursabil în cazul sprijinului pentru consultanţă şi instruire acordat IMM prin schema de minimis, este de 70% din valoarea cheltuielilor eligibile pentru servicii de consultanţă specifică şi instruire specializată, dar nu mai mult de 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Noutatea pentru anul acesta este introducerea obligativităţii prezentării unei Scrisori de confort angajante la depunerea cererii de finanţare a cărei valoare minimă a facilităţii/facilităţilor de creditare pentru care se emite Scrisoarea de confort să fie egală cu contribuţia eligibilă proprie a beneficiarului la proiect.

Totuşi, obligaţia prezentării unei Scrisori de confort este valabilă numai pentru proiectele la care contribuţia eligibilă proprie a beneficiarului este mai mare sau egală cu echivalentul în lei a 100.000 euro (pentru o abordare unitară, la cererile de proiecte lansate în 2011, echivalentul în lei va fi considerat în cuantum de 420.000 lei).

Pentru mai multe informaţii cu privire la obţinerea de finanţare prin POS-CCE, Axa prioritară 1, Op. 1.1.1, vă invit să mă contactaţi prin email la stefan.pastia@romcom.ro sau prin telefon la 0749 158 586.

Stefan Pastia

Despre autor

Abonează-te

Rămâi la curent cu ultimele noutăți prin abonarea la newsletter-ul ROMCOM.

Sus