Soluții de dezvoltare pentru afaceri

Programul START pentru dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale și facilitarea accesului la finanțare

În curând se va lansa Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare – START prin Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (AIPPIMM).

Obiectivul programului este stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii, îmbunătățirea performanțelor economice ale celor existente, creșterea potențialului de accesare a surselor de finanțare și dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale.

Beneficiarii programului sunt societăți comerciale (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii) care îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate:

 • Sunt organizate în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale cu modificările şi completările ulterioare;
 • Se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (au până la 249 angajaţi, realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale până la 43 milioane euro);
 • Au capital social integral privat şi sunt persoane juridice române;
 • Societatea sau acţionarii/administratorii nu au beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul Programului START în anii anteriori;
 • Administratorul societăţii are cel puțin studii medii definitivate;
 • Au cel mult 2 ani de la înregistrare la Registrul Comerțului, si au ca obiect de activitate cel puţin un cod CAEN eligibil în cadrul Programului;
 • Nu au datorii la bugetul general consolidat și la bugetele locale;
 • Nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment, suspendare temporară și nu sunt în dificultate.

Activităţi excluse din program: intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi juridice, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope şi activităţile excluse de normele europene.

Beneficiile programului

 • 70% din cheltuielile eligibile vor fi acoperite de alocații financiare nerambursabile, dar nu mai mult de 100.000 lei;
 • Finanțare prin credit bancar: cel puțin 30% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 50.000 lei;
 • Sau contribuție proprie: cel puțin 30% din valoarea cheltuielilor eligibile;
 • În cazul finanțării prin credit bancar, se poate obține garanții de stat până la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat prin intermediul FNGCIMM (Fondul Național de Garantare al Creditelor pentru IMM).

Obiectul finanţării

 • Echipamente tehnologice (maşini, utilaje, instalaţii de lucru – inclusiv software aferent);
 • Aparate şi instalaţii de măsură, control şi reglare;
 • Mijloace de transport marfă;
 • Licenţe, brevete, mărci, francize, software, etichetare ecologică;
 • Echipamente IT;
 • Spaţii de lucru, spații de producţie, spații pentru prestări servicii şi comerţ;
 • Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecţie a valorilor umane și materiale;
 • Website, domeniul de internet, software pentru comerţ online;
 • Instalații, echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, sisteme cu surse regenerabile de energie;
 • Promovare online a activităţilor societăţii, materiale tipărite de promovare;
 • Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obținerii finanțării în cadrul programului.

Programul nu s-a lansat încă oficial, dar vă vom informa despre noutăți. Dacă doriți să beneficiați de acest program, contactați-ne prin email la johanna.kulcsar@romcom.ro sau telefonic la 0753-148.411.

Johanna Szűcs Kulcsár

Despre autor

Despre autor: Johanna s-a alăturat echipei ROMCOM din Oradea în octombrie 2012. A absolvit studii de management la Universitatea Emanuel din Oradea şi lucrează la departamentul de consultanţă – finanţări nerambursabile cu fonduri europene şi proiecte de cercetare. .

Abonează-te

Rămâi la curent cu ultimele noutăți prin abonarea la newsletter-ul ROMCOM.

Sus