Soluții de dezvoltare pentru afaceri

S-a lansat o nouă sesiune de cereri de finanţare pe FEADR 312

By on 15 June 2010 in Finanțări nerambursabile

Astăzi s-a lansat o nouă sesiune de cereri de finanţare pe măsura 312 – “Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi”. Prin această măsură, micro-întreprinderile din zonele rurale pot obţine finanţare nerambursabilă de 70% din valoarea eligibilă a proiectelor de investiţii, în limita sumei de 200.000 Euro. Cererile de finanţare se pot depune până la 15 iulie, iar bugetul total alocat măsurii 312 este de 95.857.420 Euro.

Obiectivele specifice ale Măsurii 312 se refera la crearea si mentinerea locurilor de munca în spatiul rural, cresterea valorii adaugate în activitati non-agricole şi crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala prestate de catre micro-întreprinderi.

Obiectivele operationale se refera la crearea de micro-întreprinderi precum si dezvoltarea celor existente în sectorul nonagricol în spatiul rural, încurajarea initiativelor de afaceri promovate, în special de catre tineri si femei, încurajarea activitatilor mestesugaresti si a altor activitati traditionale şi reducerea gradului de dependenta fata de agricultura.

În cadrul Masurii 312 se pot realiza urmatoarele tipuri de investitii:

i. Investitii în activitati non-agricole productive cum ar fi:

 • Industria usoara (articole de pielarie, încaltaminte, lâna, blana, tricotaje, produse de uz gospodaresc, produse odorizante etc.);
 • În activitati de procesare industriala a produselor lemnoase – începând de la stadiul de cherestea (ex. mobila);
 • Mecanica fina, asamblare masini, unelte si obiecte casnice, producerea de ambalaje etc.

ii. Investitii pentru dezvoltarea activitatilor mestesugaresti, de artizanat si a altor
activitati traditionale non-agricole cu specific local (prelucrarea fierului, lânii, olaritul,
brodatul, confectionare instrumente musicale traditionale etc.), precum si marketingul acestora (mici magazine de desfacere a propriilor produse obtinute din aceste activitati).

iii. Servicii pentru populatia rurala cum ar fi:

 • Servicii de croitorie, frizerie, cizmarie;
 • Servicii de conectare si difuzare internet;
 • Servicii de mecanizare, transport (altele decât achizitia mijloacelor de transport), protectie fitosanitara, însamântare artificiala a animalelor, servicii sanitarveterinare.
 • Servicii reparatii masini, unelte si obiecte casnice.


iv. Investitii în producerea de energie regenerabila

 • Achizitionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decât biocombustibilii.

Finanţarea nerambursabilă este de 70% din valoarea eligibilă a proiectelor de investiţii, în limita sumei de 200.000 Euro, funcţie de tipul solicitantului de finanţare, după cum urmează:

 • 50.000 Euro/proiect pentru cabinet medical individual, cabinet medical veterinar individual, persoana fizica autorizata, întreprindere familiala precum si persoanele fizice care declara ca se vor autoriza ca persoana fizica autorizata, întreprindere familiala;
 • 100.000 Euro/proiect pentru micro-întreprinderile care îsi desfasoara activitatea în sectorul transportului rutier;
 • 200.000 Euro/proiect pentru întreprindere individuala, societati cooperative mestesugaresti de gradul I, societati cooperative de consum de gradul I, societati comerciale cu capital privat care pot fi beneficiari ai masurii, precum si pentru persoanele fizice care declara ca se vor autoriza ca întreprindere individuala.

Criteriile principale de selecţie şi punctaj vizează următoarele aspect:

 • Aplicantul nu a mai primit fonduri comunitare pentru activitati similare în ultimii 3 ani;
 • Proiectele care prin activitatea propusa creeaza mai mult de un loc de munca/25.000 Euro investiti;
 • Proiectele care promoveaza activitati mestesugaresti, de artizanat;
 • Proiecte derulate de femei/tineri cu vârsta pâna în 40 de ani la data depunerii proiectelor (daca aplicantii sunt constituiti ca persoana fizica autorizata PFA / întreprindere individuala/societate cu raspundere limitata, cu asociat unic persoana fizica (pentru urmatoarele categorii de solicitanti: persoana fizica autorizata (PFA) cu vârsta sub 40 ani la data depunerii cererii de finantare a proiectului si societate cu raspundere limitata, cu asociat unic persoana fizica cu vârsta sub 40 de ani la data depunerii cererii de finantare a proiectului;
 • Start-up-uri (micro-întreprinderi nou înfiintate);
 • Proiecte ce vizeaza dezvoltarea serviciilor sanitar-veterinare;
 • Proiecte ce vizeaza achizitionarea de echipamente pentru producere a energiei din alte surse regenerabile decat biocombustibilii.

Ghidul solicitantului si lista activităţilor eligibile sunt disponibile aici.

Dacă vreţi să beneficiaţi de această oportunitate de finanţare, vă invităm să luaţi acum legătura cu un consultant ROMCOM telefonic la 0259 479 793, prin email la office@romcom.ro sau completând formularul de contact.

ROMCOM

Despre autor

Abonează-te

Rămâi la curent cu ultimele noutăți prin abonarea la newsletter-ul ROMCOM.

Sus