Soluții de dezvoltare pentru afaceri

S-a prelungit termenul de depunere a cererilor de finanțare pentru Măsura 6 din Planul de Dezvoltare Locală al GAL BIHOR

By on 12 November 2012 in Finanțări nerambursabile

Grupul de Acţiune Locală Bihor de pe lângă Frontiera cu Ungaria anunţă prelungirea termenului de depunere a cererilor de finanțare a celei de a patra sesiuni de cereri de proiecte pentru Sub-măsura 413 – Calitatea vieţii şi diversificarea economiei rurale – AXA 4 LEADER, Măsura 6 din Planul de Dezvoltare Locală al GAL BIHOR (corespunzătoare Măsurii 322 din PNDR „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”).

Fondurile disponibile pentru această măsură sunt de 370.000 Euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul acestei măsuri este 10.000 euro.

Intensitatea sprijinului financiar: 100%.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 6 sunt:

 • Comunele prin reprezentanții lor legali conform legislației naționale în vigoare;
 • ONG-uri, Așezăminte culturale și Instituții de cult definite conform legislației naționale în vigoare;
 • Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitare (ADI) realizate între două sau mai multe comune;
 • Persoane fizice și juridice care dețin în proprietate sau administrează obiective de patrimoniu cultural sau natural de interes local si care aplica pentru protejarea patrimoniului cultural de interes local și natural din spațiul rural.

Tipuri de servicii și activități sprijinite:

 • Înființarea, amenajarea spațiilor publice de recreere pentru populația rurală (parcuri, spații de joaca pentru copii, terenuri de sport – inclusiv săli de sport, piste de biciclete etc.);
 • Renovarea clădirilor publice (ex. primării) și amenajări de parcări, piețe, spații pentru organizarea de târguri etc.;
 • Prima înființare și dotarea infrastructurii aferentă serviciilor sociale;
 • Achiziționarea de microbuze care să asigure transportul public pentru comunitatea locală în zonele unde o astfel de investiție nu este atractivă pentru companiile private;
 • Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru serviciile publice;
 • Investiții de renovare, modernizarea și dotarea aferentă a așezămintelor culturale;
 • Achiziționare de echipamente pentru expunerea și protecția patrimoniului cultural (ex. vitrine, postamente, sisteme de alarmă etc.).

Solicitantul trebuie să aibă sediul în aria de acoperire a GAL BIHOR, care este formată din următoarele comune: Curtuişeni, Şimian, Tarcea, Cherechiu, Buduslău, Abrămuţ, Diosig, Ciuhoi, Chişlaz, Tăuteu, Roşiori, Sălard, Tămăşeu, Biharia, Cetariu, Paleu, Borş.

Termenul limită de depunere a cererilor de finanţare pentru această măsură este: 20 noiembrie 2012. Pentru detalii suplimentare vă rugăm să ne contactați pe e-mail bertold.domokos@romcom.ro sau pe tel. 0740-795.882

Bertold Domokos

Despre autor

Despre autor: Bertold s-a alăturat echipei ROMCOM în august 2011, imediat după absolvirea facultății. Este consultant fonduri europene și lucrează în cadrul biroului din Oradea. .

Abonează-te

Rămâi la curent cu ultimele noutăți prin abonarea la newsletter-ul ROMCOM.

Sus