Soluții de dezvoltare pentru afaceri

CREDITUL DE INVESTIȚII EXTINS (RON)

Finanţator

Creditul de investiții extins acordat in RON este acordat prin intermediul Societăţii de Microfinanţare IFN ROMCOM SA (denumită în continuare “ROMCOM”).

Destinația produsului de creditare

 • Susţinerea investiţiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiinţate şi micro-întreprinderi, precum şi a investiţiilor de modernizare şi retehnologizare a întreprinderilor mici şi mijlocii din sectoarele de producţie şi servicii, creşterea volumului de activitate şi a competitivităţii și sustenabilității întreprinderilor din aceste sectoare. 
 • Susţinerea investiţiilor realizate de către întreprinzătorii agricoli în agricultura românească, creşterea competitivităţii produselor agricole româneşti şi înfiinţarea de noi locuri de muncă.

Criterii de eligibilitate

Creditul de investiții extins acordat in RON se adresează cu prioritate întreprinzătorilor din următoarele judeţe: Bihor, Timiş, Arad, Sălaj, Satu Mare, Cluj, Maramureş, Suceava, Caraș Severin (ROMCOM poate acorda finanţare şi întreprinzătorilor din alte judeţe, în limita fondurilor disponibile).

Pot beneficia de finanţare prin programul ROMCOM întreprinzătorii care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate: 

Criterii generale:

 • Societate comercială privată, înregistrată şi autorizată (PFA, II, AF, IF, SRL, SCS, SA), inclusiv întreprinderi nou-înființate (start-up), profesii liberale și ONG cu activități cu scop lucrativ;
 • Dezvoltarea unui concept clar al afacerii, care să fie expus în cadrul cererii de finanţare; 
 • Calificarea sau experienţa profesională a administratorilor/angajaţilor solicitantului în domeniul de activitate în care solicită finanţare;

Criterii specifice:

 • Existenţa infrastructurii necesare proiectului (teren, clădire, utilităţi etc.);
 • Menținerea/Înfiinţarea de locuri de muncă ca urmare a implementării proiectului;
 • Fezabilitate economică a proiectului;
 • Existenţa unei garanţii care să acopere cel puţin 150% din valoarea creditului

Activităţi eligibile

Fondurile obţinute pot fi utilizate pentru următoarele destinaţii:

 • Achiziţionare de licențe, software, maşini, utilaje, echipamente noi sau second hand;
 • Modernizare şi extindere capacităţi de producţie;
 • Investiţii în achiziția, construcţia, modernizarea și/sau extinderea infrastructurii de afaceri (construcţii, hale de producţie, grajduri, depozite, solarii, etc.);
 • Investiții legate de creșterea eficienței energetice, tranziția la o activitate neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon și/sau infrastructură verde;
 • Achiziţia de animale de rasă (producţie de lapte, carne, etc.).

Condiţii de finanţare

 • Suma ce poate fi acordată unui întreprinzător eligibil prin Creditul de investiții extins acordat in RON este cuprinsă între 10.000 şi 300.000 Lei. Rambursarea se face în rate lunare. 
 • Pentru Creditul de investiții extins acordat in RON, ROMCOM percepe o dobândă anuală de 21%, aplicată la soldul creditului. Rata dobânzii rămâne neschimbată pe toată perioada de desfăşurare a finanţării. Clienții care au sau au avut credite in derulare de la ROMCOM si un istoric bun de plata pot primi o reducere de dobanda cu 1%.
 • Perioada de rambursare a Creditului de investiții extins acordat in RON este între 3 şi 96 de luni. 
 • După caz se poate acorda o perioadă de graţie de până la 6 luni, inclusă în perioada de rambursare, timp în care se va plăti dobânda lunară. 
 • De asemenea, în funcție de specificul activității finanțate, creditul poate avea un scadențar de rambursare atipic, în care totalul rambursărilor de rate de principal dintr-un an să fie distribuit în rate mai mari în sezon, şi rate mai mici în extra-sezon. În cazul scadenţarelor atipice, dobânda se plăteşte în fiecare lună.
 • DAE (Dobânda Anuală Efectivă) este de 24.42% calculată pentru un credit de investiții extins acordat in RON de 300.000 Lei, acordat cu o dobândă anuală de 21% aplicată la soldul creditului, pe o perioadă de 96 luni, a cărui rambursare se face în rate lunare egale, fără perioadă de grație.

Comisioane şi garanţii

 • După aprobarea finanţării, beneficiarul va plăti un comision de acordare de 3% din valoarea împrumutului, care se va reţine la tragerea sumei împrumutate.
 • Împrumutul va fi garantat cu bunuri imobiliare sau mobiliare, care să acopere cel puţin 150% din valoarea împrumutată. 
 • De asemenea, funcție de scoringul obținut de cererea de finanțare, garanțiile reale pot fi completate cu garanții personale, sub formă de avalizare a unor bilete la ordin și/sau contracte de fidejusiune.
 • Taxele de notariat, gaj sau ipotecă, precum și costul asigurării bunurilor aduse ca și garanție (dacă este cazul) vor fi suportate de beneficiar.
 • Pentru rambursarea anticipată integrală a împrumutului se va percepe un comision de rambursare anticipată, raportat la valoarea plăţii anticipate. Comisionul de rambursare anticipată se va calcula după cum urmează:
  • 5% dacă rambursarea anticipată se realizează în primele 12 luni de la data semnării contractului de credit; 
  • 4% dacă rambursarea anticipată se realizează într-un interval mai mare de 12 luni și mai mic de 25 luni de la data semnării contractului de credit;
  • 3% dacă rambursarea anticipată se realizează într-un interval mai mare de 24 luni și mai mic de 37 luni de la data semnării contractului de credit;
  • 2% dacă rambursarea anticipată se realizează într-un interval mai mare de 36 luni și mai mic de 49 luni de la data semnării contractului de credit;
  • 1% dacă rambursarea anticipată se realizează într-un interval mai mare de 48 luni de la data semnării contractului de credit.
 • Pentru rambursarea anticipată parţială a minim 10% din valoarea creditului se va plăti un comision de rambursare anticipată raportat la valoarea plăţii anticipate. Comisionul de rambursare anticipată se va calcula după cum urmează:
  • 5% dacă rambursarea anticipată se realizează în primele 12 luni de la data semnării contractului de credit; 
  • 4% dacă rambursarea anticipată se realizează într-un interval mai mare de 12 luni și mai mic de 25 luni de la data semnării contractului de credit;
  • 3% dacă rambursarea anticipată se realizează într-un interval mai mare de 24 luni și mai mic de 37 luni de la data semnării contractului de credit;
  • 2% dacă rambursarea anticipată se realizează într-un interval mai mare de 36 luni și mai mic de 49 luni de la data semnării contractului de credit;
  • 1% dacă rambursarea anticipată se realizează într-un interval mai mare de 48 luni de la data semnării contractului de credit.
 • Comisionul de rambursare anticipată poate fi redus cu 50% dacă creditul nu acumulează penalități de întârziere și rambursarea se face din surse proprii (exclusiv refinanțare).
 • Bunurile sau imobilele cu care se garantează creditul vor fi asigurate, odată cu încheierea contractului de împrumut, pentru toată perioada de derulare a creditului. Costul asigurării va fi suportat de împrumutat, şi asigurarea va fi cesionată în favoarea Societăţii de Microfinanţare IFN ROMCOM SA.

Termene limită şi condiţii de depunere a documentaţiei

Pentru a obţine un Credit de investiții acordat in RON, solicitanţii trebuie să se adreseze Societăţii de Microfinanţare IFN ROMCOM SA. Cererile de credit se pot transmite prin poștă/curier la sediul ROMCOM, se pot depune direct la sediul ROMCOM, pot fi preluate direct de consultanții de credite ROMCOM, sau se pot transmite prin email la adresa office@romcom.ro

Analizarea cererilor de credit şi selectarea proiectelor care vor fi finanţate se face în cel mult 7 zile de la primirea unei cereri de credit complete.

Date de contact

Datele de contact pentru transmiterea dosarului cererii de credit sunt:

Societate de Microfinanţare IFN ROMCOM SA
Str. Gh. Doja Nr. 49A, Oradea, 410169
Tel: 0259 479 793, 0359 173 300
Email: office@romcom.ro
www.romcom.ro

Formular cerere credit ROMCOM 2022

Nume Dimensiune
Cerere credit ROMCOM 2023 141 KB
Sus