Soluții de dezvoltare pentru afaceri

CREDITUL DE INVESTIȚII ROTARY

Formular cerere credit ROMCOM 2024

Nume Dimensiune
Cerere credit ROMCOM 2024 141 KB

Finanţator

Creditul de investiții Rotary este acordat prin intermediul Societăţii de Microfinanţare IFN ROMCOM SA (denumită în continuare “ROMCOM”) din surse de finanțare puse la dispoziție de Clubul Rotary.

Destinația produsului de creditare

 • Susţinerea investiţiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiinţate şi micro-întreprinderi, precum şi a investiţiilor de modernizare şi retehnologizare a micro-întreprinderilor din sectoarele de producţie şi servicii, creşterea volumului de activitate şi a competitivităţii și sustenabilității întreprinderilor din aceste sectoare.
 • Susţinerea investiţiilor realizate de către întreprinzătorii agricoli în agricultura românească, creşterea competitivităţii produselor agricole româneşti şi înfiinţarea de noi locuri de muncă.

Criterii de eligibilitate

Creditul de investiții Rotary se adresează cu prioritate întreprinzătorilor din județul Bihor. ROMCOM poate acorda finanţare şi întreprinzătorilor din alte judeţe, în limita fondurilor disponibile.

Pot beneficia de finanţare prin programul ROMCOM întreprinzătorii care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

Criterii generale:

 • Societate comercială privată, înregistrată şi autorizată (PFA, II, AF, IF, SRL, SCS), inclusiv întreprinderi nou-înfiinţate (start-up), profesii liberale și ONG cu activități cu scop lucrativ;
 • Dezvoltarea unui concept clar al afacerii, care să fie expus în cadrul cererii de finanţare;
 • Calificarea sau experienţa profesională a administratorilor/angajaţilor solicitantului în domeniul de activitate în care solicită finanţare;

Criterii specifice:

 • Venituri anuale de pana la 120.000 Ron (sau echivalentul a 30.000 USD);
 • Creditul va acoperi maxim 85% din costul de investiție (inclusiv TVA, dacă este cazul);
 • Existenţa infrastructurii necesare proiectului (teren, clădire, utilităţi etc.);
 • Menținerea/Înfiinţarea de locuri de muncă ca urmare a implementării proiectului;
 • Fezabilitate economică a proiectului;
 • Existenţa unei garanţii care să acopere cel puţin 120% din valoarea creditului

Activităţi eligibile

Fondurile obţinute pot fi utilizate pentru următoarele destinaţii:

 • Achiziţionare de licențe, software, maşini, utilaje, echipamente noi sau second hand;
 • Modernizare şi extindere capacităţi de producţie;
 • Investiţii în achiziția, construcţia, modernizarea și/sau extinderea infrastructurii de afaceri (construcţii, hale de producţie, grajduri, depozite, solarii, etc.);
 • Achiziţia de animale de rasă (producţie de lapte, carne, etc.).

Condiţii de finanţare

 • Suma ce poate fi acordată unui întreprinzător eligibil prin Creditul de investiții Rotary este cuprinsă între 3.000 şi 16.000 Lei. Rambursarea se face în rate lunare.
 • Pentru Creditul de investiții Rotary, ROMCOM NU percepe dobândă.
 • Pentru Creditul de investiții Rotary, ROMCOM percepe un comision anual de administrare de 5% din valoarea creditului acordat, care se calculează și se achită anual, la începutul fiecărei perioade de un an.
 • Perioada de rambursare a Creditului de investiții Rotary este între 6 şi 36 de luni.
 • După caz se poate acorda o perioadă de graţie de până la 6 luni, inclusă în perioada de rambursare, timp în care se va plăti dobânda lunară.
 • De asemenea, în funcție de specificul activității finanțate, creditul poate avea un scadențar de rambursare atipic, în sensul în care dobânda se va achita lunar, iar ratele de principal se vor achita în tranșe inegale, cu condiția unor rambursări de principal anuale de valori egale.
 • DAE (Dobânda Anuală Efectivă) este de 10.22% calculată pentru un credit de investiții Rotary de 16.000 Lei, acordat pe o perioadă de 36 luni, a cărui rambursare se face în rate lunare egale, fără perioadă de grație.

Comisioane şi garanţii

 • Pentru Creditul de Investiții Rotary ROMCOM nu percepe comision de acordare a creditului.
 • Împrumutul va fi garantat cu bunuri imobiliare sau mobiliare, care să acopere cel puţin 120% din valoarea împrumutată.
 • De asemenea, funcție de scoringul obținut de cererea de finanțare, garanțiile reale pot fi completate cu garanții personale, sub formă de avalizare a unor bilete la ordin și/sau contracte de fidejusiune.
 • Taxele de notariat, gaj sau ipotecă, precum și costul asigurării bunurilor aduse ca și garanție (dacă este cazul) vor fi suportate de beneficiar.
 • Pentru rambursarea anticipată parţială sau integrală a împrumutului nu se percepe comision.
 • Bunurile sau imobilele cu care se garantează creditul vor fi asigurate, odată cu încheierea contractului de împrumut, pentru toată perioada de derulare a creditului. Costul asigurării va fi suportat de împrumutat, şi asigurarea va fi cesionată în favoarea Societăţii de Microfinanţare IFN ROMCOM SA.

Termene limită şi condiţii de depunere a documentaţiei

Pentru a obţine un Credit de investiții Rotary, solicitanţii trebuie să se adreseze Societăţii de Microfinanţare IFN ROMCOM SA. Cererile de credit se pot transmite prin poștă/curier la sediul ROMCOM, se pot depune direct la sediul ROMCOM, pot fi preluate direct de consultanții de credite ROMCOM, sau se pot transmite prin email la adresa office@romcom.ro.

Analizarea cererilor de credit şi selectarea proiectelor care vor fi finanţate se face în cel mult 7 zile de la primirea unei cereri de credit complete.

Date de contact

Datele de contact pentru transmiterea dosarului cererii de credit sunt:

Societate de Microfinanţare IFN ROMCOM SA
Str. Gh. Doja Nr. 49A, Oradea, 410169
Tel:      0259 479 793, 0359 173 300
Email:  office@romcom.ro
www.romcom.ro

 

Sus