Soluții de dezvoltare pentru afaceri

CREDITUL FĂRĂ RATE (RON)

Formular cerere credit ROMCOM 2024

Nume Dimensiune
Cerere credit ROMCOM 2024 141 KB

 

Finanţator

Creditul fără rate acordat in RON este acordat prin intermediul Societăţii de Microfinanţare IFN ROMCOM SA (denumită în continuare “ROMCOM”).

Destinația produsului de creditare

Susţinerea activităţilor sezoniere ale micro-întreprinderilor, precum şi ale întreprinderilor mici şi mijlocii din sectoarele de producţie, servicii şi în special agricultură.

Criterii de eligibilitate

Creditul fără rate acordat in RON se adresează cu prioritate întreprinzătorilor din următoarele judeţe: Bihor, Timiş, Arad, Sălaj, Satu Mare, Cluj, Maramureş, Suceava, Caraș Severin (ROMCOM poate acorda finanţare şi întreprinzătorilor din alte judeţe, în limita fondurilor disponibile).

Pot beneficia de finanţare prin programul ROMCOM întreprinzătorii din judeţele menţionate mai sus, care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

Criterii generale:

 • Societate comercială privată, înregistrată şi autorizată (PFA, II, IF, SRL, SCS, SA), profesii liberale și ONG cu activități cu scop lucrativ, cu cel puțin 12 luni de activitate;
 • Dezvoltarea unui concept clar al afacerii, care să fie expus în cadrul cererii de finanţare;
 • Calificarea sau experienţa profesională a administratorilor/angajaţilor solicitantului în domeniul de activitate în care solicită finanţare;

Criterii specifice:

 • Existenţa infrastructurii necesare proiectului (teren, clădire, utilităţi, etc.);
 • Activitatea economică desfăşurată să aibă un caracter ciclic/sezonier;
 • Fezabilitate economică a proiectului;
 • Existenţa unei garanţii care să acopere cel puţin 120% din valoarea creditului.

Activităţi eligibile

Fondurile obţinute pot fi utilizate pentru următoarele destinaţii:

 • Finanţarea producţiei pe perioada unui ciclu/sezon de producţie;
 • Achiziție de materii prime, materiale, mărfuri, funcție de specificul activității;
 • Plăți furnizori;
 • Achiziţia de animale pentru îngrășare destinate valorificării.

Condiţii de finanţare

 • Suma ce poate fi acordată unui întreprinzător eligibil prin intermediul Creditului fără rate acordat in RON este cuprinsă între 10.000 şi 150.000 Lei. Rambursarea principalului se va face integral la sfârşitul perioadei de creditare, iar dobânda se va încasa în momentul acordării creditului pentru toată perioada de creditare.
 • Pentru Creditul fără rate acordat in RON, ROMCOM percepe o dobândă anuală de 15% care se va încasa prin reținere din credit pentru toată perioada de creditare în momentul acordării creditului.
 • Perioada de rambursare a Creditului fără rate acordat in RON este între 3 şi 12 luni.
 • DAE (Dobânda Anuală Efectivă) este de 22.27% calculată pentru un credit fără rate acordat in RON de 150.000 Lei acordat pe o perioadă de 12 luni.

Comisioane şi garanţii

 • După aprobarea finanţării, beneficiarul va plăti un comision de acordare de 3% din valoarea împrumutului, care se va reţine la tragerea sumei împrumutate.
 • Împrumutul va fi garantat cu bunuri imobiliare sau mobiliare, care să acopere cel puţin 120% din valoarea împrumutată.
 • De asemenea, funcție de scoringul obținut de cererea de finanțare, garanțiile reale pot fi completate cu garanții personale, sub formă de avalizare a unor bilete la ordin și/sau contracte de fidejusiune.
 • Taxele de notariat, gaj sau ipotecă precum și costul asigurării bunurilor aduse ca și garanție (dacă este cazul) vor fi suportate de beneficiar.
 • În caz de rambursare anticipată a împrumutului nu se va percepe comision de rambursare anticipată, dar nici nu se va înapoia dobânda încasată pentru perioada de neutilizare a creditului.
 • Bunurile sau imobilele cu care se garantează creditul vor fi asigurate, odată cu încheierea contractului de împrumut, pentru toată perioada de derulare a creditului. Costul asigurării va fi plătit de beneficiar, şi asigurarea va fi cesionată în favoarea Societăţii de Microfinanţare IFN ROMCOM SA.

Termene limită şi condiţii de depunere a documentaţiei

Pentru a obţine un Credit fără rate acordat in RON, solicitanţii trebuie să se adreseze Societăţii de Microfinanţare IFN ROMCOM SA. Cererile de credit se pot transmite prin poștă/curier la sediul ROMCOM, se pot depune direct la sediul ROMCOM, pot fi preluate direct de consultanții de credite ROMCOM, sau se pot transmite prin email la adresa office@romcom.ro.

Analizarea cererilor de credit şi selectarea proiectelor care vor fi finanţate se face în cel mult 7 zile de la primirea unei cereri de credit complete.

Date de contact

Datele de contact pentru transmiterea dosarului cererii de credit sunt:

Societate de Microfinanţare IFN ROMCOM SA
Str. Gh. Doja Nr. 49A, Oradea, 410169
Tel:      0259 479 793, 0359 173 300
Email:  office@romcom.ro
www.romcom.ro

 

Sus