Soluții de dezvoltare pentru afaceri

Creditul FLEXIBIL

Finanţator

Creditul FLEXIBIL este acordat prin intermediul Societăţii de Microfinanţare IFN ROMCOM SA (denumită în continuare “ROMCOM”).

Obiectivele programului

Susţinerea investiţiilor de modernizare şi retehnologizare a întreprinderilor mici şi mijlocii din sectoarele de producţie, creşterea volumului de activitate şi a competitivităţii întreprinderilor din aceste sectoare.

Criterii de eligibilitate

Creditul FLEXIBIL se adresează cu prioritate întreprinzătorilor din următoarele judeţe: Bihor, Timiş, Arad, Sălaj, Satu Mare, Cluj, Maramureş, Bistrita-Nasaud, Mures, Caras-Severin si Suceava (ROMCOM poate acorda finanţare şi întreprinzătorilor din alte judeţe, în limita fondurilor disponibile).

Pot beneficia de finanţare prin programul ROMCOM întreprinzătorii din judeţele menţionate mai sus, care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

Criterii generale:

 • Societate comercială privată, înregistrată şi autorizată (PFA, II, IF, SRL, SCS, SA);
 • Dezvoltarea unui concept clar al afacerii, care să fie expus în cadrul cererii de finanţare;
 • Calificarea sau experienţa profesională a angajaţilor solicitantului în domeniul de activitate în care solicită finanţare;

Criterii specifice:

 • Existenţa infrastructurii necesare proiectului (teren, clădire, utilităţi, etc.);
 • Înfiinţarea de noi locuri de muncă ca urmare a implementării proiectului;
 • Fezabilitate economică a proiectului;
 • Existenţa unei garanţii care să acopere cel puţin 120% din valoarea creditului.

Activităţi eligibile

Fondurile obţinute pot fi utilizate pentru următoarele destinaţii:

 • Finanţarea activităţii economice în derulare;
 • Achiziţionare de software, maşini, utilaje, echipamente noi sau second hand;
 • Modernizare şi extindere capacităţi de producţie;
 • Investiţii în construcţia sau extinderea infrastructurii (construcţii, hale de producţie, grajduri, depozite, solarii, etc.).

Condiţii de finanţare

 • Plafonul de creditare ce poate fi acordat unui întreprinzător eligibil prin intermediul Creditului FLEXIBIL este cuprins între 10.000 şi 120.000 Lei. Tragerea se poate face în una sau mai multe tranşe, pe bază de cereri. Dobânda şi comisionul de neutilizare se vor plăti lunar.
 • Creditul FLEXIBIL se aprobă pentru o perioadă de 12 luni. La cererea clientului, creditul poate fi înnoit pentru o nouă perioadă de 12 luni, după o reanalizare a afacerii, garanţiilor şi a plafonului de creditare. Cererea de înnoire a creditului trebuie depusă cu cel puţin 30 de zile înainte de ultima scadenţă a împrumutului.
 • DAE (Dobânda Anuală Efectivă) este de 19.98% calculată pentru un credit flexibil de 120.000 Lei, acordat pe o perioadă de 12 luni, care este tras integral la acordare și rambursat la scadența finală, după 12 luni, și la care ROMCOM percepe o dobândă anuală de 15% pentru suma utilizată şi un comision de neutilizare de 0% pentru suma neutilizată până la plafonul de creditare.

Comisioane şi garanţii

 • După aprobarea finanţării, beneficiarul va plăti un comision de procesare şi administrare de 3% din valoarea plafonului de creditare. În cazul în care clientul solicită înnoirea Creditului FLEXIBIL, acesta va achita un comision de înnoire de 1% din valoarea noului plafon de creditare aprobat.
 • Împrumutul se va garanta cu bunuri imobiliare sau mobiliare, care să acopere cel puţin 120% din valoarea plafonului de creditare.
 • Taxele de notariat, gaj sau ipotecă vor fi suportate de beneficiar.
 • Bunurile finanţate sau imobilele cu care se garantează creditul vor fi asigurate, odată cu încheierea contractului de împrumut, pentru toată perioada de derulare a creditului. Costul asigurării va fi plătit de beneficiar, şi asigurarea va fi cesionată în favoarea Societăţii de Microfinanţare IFN ROMCOM SA.

Termene limită şi condiţii de depunere a documentaţiei

Pentru a obţine un Credit FLEXIBIL, solicitanţii trebuie să se adreseze Societăţii de Microfinanţare IFN ROMCOM SA. Cererile de finanţare se pot depune permanent la sediul ROMCOM; analizarea lor şi selectarea proiectelor care vor fi finanţate se face în cel mult 7 zile de la depunerea dosarului complet.

Date de contact

Datele de contact pentru depunerea cererii şi a dosarului complet de finanţare sunt:

Societate de Microfinanţare IFN ROMCOM SA

Str. Gh. Doja Nr. 49A, Oradea, 410169
Tel: 0259 479 793, 0359 173 300
Fax: 0359 409 440
Email: office@romcom.ro
www.romcom.ro

Aplică Online

Atasamente

Nume Dimensiune
Cerere credit ROMCOM 2020 169 KB
Sus