Soluții de dezvoltare pentru afaceri

CREDITUL PENTRU CAPITAL DE LUCRU CU RATE (Euro)

Finanţator

Creditul pentru capital de lucru cu rate acordat in Euro este acordat prin intermediul Societăţii de Microfinanţare IFN ROMCOM SA (denumită în continuare “ROMCOM”).

Destinația produsului de creditare

 • Susţinerea activității micro-întreprinderilor, precum și a întreprinderilor mici şi mijlocii din sectoarele de producţie și servicii, creşterea volumului de activitate şi a competitivităţii întreprinderilor din aceste sectoare.
 • Susţinerea activității întreprinzătorilor agricoli în agricultura românească, creşterea volumului de activitate şi a competitivităţii întreprinderilor din acest sector.

Criterii de eligibilitate

Creditul pentru capital de lucru cu rate acordat in Euro se adresează cu prioritate întreprinzătorilor din următoarele judeţe: Bihor, Timiş, Arad, Sălaj, Satu Mare, Cluj, Maramureş, Suceava (ROMCOM poate acorda finanţare şi întreprinzătorilor din alte judeţe, în limita fondurilor disponibile).

Pot beneficia de finanţare prin programul ROMCOM întreprinzătorii care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

Criterii generale:
 • Societate comercială privată, înregistrată şi autorizată (PFA, II, AF, IF, SRL, SCS, SA), inclusiv întreprinderi nou-înfiinţate (start-up);
 • Dezvoltarea unui concept clar al afacerii, care să fie expus în cadrul cererii de finanţare;
 • Calificarea sau experienţa profesională a administratorilor/angajaţilor solicitantului în domeniul de activitate în care solicită finanţare;
Criterii specifice:
 • Existenţa infrastructurii necesare proiectului (teren, clădire, utilităţi etc.);
 • Menținerea/Înfiinţarea de locuri de muncă ca urmare a implementării proiectului;
 • Fezabilitate economică a proiectului;
 • Existenţa unei garanţii care să acopere cel puţin 133% din valoarea creditului;
 • Societatea finanțată realizează venituri in Euro sau indexate la cursul Ron/Euro.

Activităţi eligibile

Fondurile obţinute pot fi utilizate pentru următoarele destinaţii:

 • Finanţarea activităţii economice în derulare;
 • Achiziție de materii prime, materiale, mărfuri, funcție de specificul activității;
 • Plăți furnizori, salarii, taxe și alte cheltuieli curente;
 • Achiziție obiecte de inventar.

Condiţii de finanţare

 • Suma ce poate fi acordată unui întreprinzător eligibil prin Creditul pentru capital de lucru cu rate acordat in Euro este cuprinsă între 2.500 şi 25.000 Euro. Rambursarea se face în rate lunare.
 • Pentru Creditul pentru capital de lucru cu rate acordat in Euro, ROMCOM percepe o dobândă anuală liniară de 8%. Dobânda rămâne neschimbată pe toată perioada de desfăşurare a finanţării.
 • Perioada de rambursare a Creditului pentru capital de lucru cu rate acordat in Euro este între 3 şi 36 de luni.
 • După caz se poate acorda o perioadă de graţie de până la 3 luni, inclusă în perioada de rambursare, timp în care se va plăti dobânda lunară.
 • De asemenea, în funcție de specificul activității finanțate, creditul poate avea un scadențar de rambursare atipic, în sensul în care dobânda se va achita lunar, iar ratele de principal se vor achita în tranșe inegale, cu condiția unor rambursări de principal anuale de valori egale.
 • DAE (Dobânda Anuală Efectivă) este de 17.19% calculată pentru un credit pentru capital de lucru cu rate acordat in Euro de 25.000 Euro, acordat cu o dobândă anuală liniară de 8%, pe o perioadă de 36 luni, a cărui rambursare se face în rate lunare egale, fără perioadă de grație.

Comisioane şi garanţii

 • După aprobarea finanţării, beneficiarul va plăti un comision de acordare de 2% din valoarea împrumutului, care se va reţine la tragerea sumei împrumutate.
 • Împrumutul va fi garantat cu bunuri imobiliare sau mobiliare, care să acopere cel puţin 133% din valoarea împrumutată.
 • De asemenea, funcție de scoringul obținut de cererea de finanțare, garanțiile reale pot fi completate cu garanții personale, sub formă de avalizare a unor bilete la ordin și/sau contracte de fidejusiune.
 • Taxele de notariat, gaj sau ipotecă, precum și costul asigurării bunurilor aduse ca și garanție (dacă este cazul) vor fi suportate de beneficiar.
 • Pentru rambursarea anticipată integrală a împrumutului se va percepe un comision de 3% din valoarea plăţii anticipate.
 • Pentru rambursarea anticipată parţială a minim 10% din valoarea creditului cu reducerea duratei contractului se va plăti un comision de 3% din valoarea plăţii anticipate, iar dobânda va rămâne aceeaşi cu dobânda la data semnării contractului aplicată la suma iniţială a creditului.
 • Pentru rambursarea anticipată parţială a minim 10% din valoarea creditului cu păstrarea sau prelungirea duratei contractului se va plăti un comision de 3% din valoarea principalului rămas de plată înainte de plata anticipată, iar dobânda se va calcula la valoarea principalului rămas de plată după plata anticipată aplicând rata practicată de ROMCOM în momentul rescadenţării.
 • Comisionul de rambursare anticipată poate fi redus la 0% dacă creditul nu acumulează penalități de întârziere.
 • Bunurile sau imobilele cu care se garantează creditul vor fi asigurate, odată cu încheierea contractului de împrumut, pentru toată perioada de derulare a creditului. Costul asigurării va fi suportat de împrumutat, şi asigurarea va fi cesionată în favoarea Societăţii de Microfinanţare IFN ROMCOM SA.

Termene limită şi condiţii de depunere a documentaţiei

Pentru a obţine un Credit pentru capital de lucru cu rate acordat in Euro, solicitanţii trebuie să se adreseze Societăţii de Microfinanţare IFN ROMCOM SA. Cererile de credit se pot transmite prin poștă/curier la sediul ROMCOM, se pot depune direct la sediul ROMCOM, pot fi preluate direct de consultanții de credite ROMCOM, sau se pot transmite prin email la adresa office@romcom.ro.

Analizarea cererilor de credit şi selectarea proiectelor care vor fi finanţate se face în cel mult 7 zile de la primirea unei cereri de credit complete.

Date de contact

Datele de contact pentru transmiterea dosarului cererii de credit sunt:
Societate de Microfinanţare IFN ROMCOM SA
Str. Gh. Doja Nr. 49A, Oradea, 410169
Tel:      0259 479 793, 0359 173 300
Email:  office@romcom.ro
www.romcom.ro

Formular cerere credit ROMCOM 2021

Nume Dimensiune
Cerere credit ROMCOM 2021 141 KB
Sus