Soluții de dezvoltare pentru afaceri

CREDITUL PENTRU CAPITAL DE LUCRU CU RATE (RON)

Formular cerere credit ROMCOM 2024

Nume Dimensiune
Cerere credit ROMCOM 2024 141 KB

Finanţator

Creditul pentru capital de lucru cu rate acordat in RON este acordat prin intermediul Societăţii de Microfinanţare IFN ROMCOM SA (denumită în continuare “ROMCOM”).

Destinația produsului de creditare

 • Susţinerea activității micro-întreprinderilor, precum și a întreprinderilor mici şi mijlocii din sectoarele de producţie și servicii, creşterea volumului de activitate şi a competitivităţii și sustenabilității întreprinderilor din aceste sectoare.
 • Susţinerea activității întreprinzătorilor agricoli în agricultura românească, creşterea volumului de activitate şi a competitivităţii întreprinderilor din acest sector.

Criterii de eligibilitate

Creditul pentru capital de lucru cu rate acordat in RON se adresează cu prioritate întreprinzătorilor din următoarele judeţe: Bihor, Timiş, Arad, Sălaj, Satu Mare, Cluj, Maramureş, Suceava, Caraș Severin (ROMCOM poate acorda finanţare şi întreprinzătorilor din alte judeţe, în limita fondurilor disponibile).

Pot beneficia de finanţare prin programul ROMCOM întreprinzătorii care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

Criterii generale:

 • Societate comercială privată, înregistrată şi autorizată (PFA, II, AF, IF, SRL, SCS, SA), inclusiv întreprinderi nou-înfiinţate (start-up), profesii liberale și ONG cu activități cu scop lucrativ;
 • Dezvoltarea unui concept clar al afacerii, care să fie expus în cadrul cererii de finanţare;
 • Calificarea sau experienţa profesională a administratorilor/angajaţilor solicitantului în domeniul de activitate în care solicită finanţare;

Criterii specifice:

 • Existenţa infrastructurii necesare proiectului (teren, clădire, utilităţi etc.);
 • Menținerea/Înfiinţarea de locuri de muncă ca urmare a implementării proiectului;
 • Fezabilitate economică a proiectului;
 • Existenţa unei garanţii care să acopere cel puţin 120% din valoarea creditului

Activităţi eligibile

Fondurile obţinute pot fi utilizate pentru următoarele destinaţii:

 • Finanţarea activităţii economice în derulare;
 • Achiziție de materii prime, materiale, mărfuri, funcție de specificul activității;
 • Plăți furnizori, salarii, taxe și alte cheltuieli curente;
 • Achiziție obiecte de inventar.

Condiţii de finanţare

 • Suma ce poate fi acordată unui întreprinzător eligibil prin Creditul pentru capital de lucru cu rate acordat in RON este cuprinsă între 10.000 şi 150.000 Lei. Rambursarea se face în rate lunare.
 • Pentru Creditul pentru capital de lucru cu rate acordat in RON, ROMCOM percepe o dobândă anuală liniară de 12%. Dobânda rămâne neschimbată pe toată perioada de desfăşurare a finanţării. Clientii care au sau au avut credite in derulare de la ROMCOM si un istoric bun de plata pot primi o reducere de dobanda cu 1%.
 • Perioada de rambursare a Creditului pentru capital de lucru cu rate acordat in RON este între 3 şi 36 de luni.
 • După caz se poate acorda o perioadă de graţie de până la 3 luni, inclusă în perioada de rambursare, timp în care se va plăti dobânda lunară.
 • De asemenea, în funcție de specificul activității finanțate, creditul poate avea un scadențar de rambursare atipic, în sensul în care dobânda se va achita lunar, iar ratele de principal se vor achita în tranșe inegale, cu condiția unor rambursări de principal anuale de valori egale.
 • DAE (Dobânda Anuală Efectivă) este de 26.13% calculată pentru un credit pentru capital de lucru cu rate acordat in RON de 150.000 Lei, acordat cu o dobândă anuală liniară de 12%, pe o perioadă de 36 luni, a cărui rambursare se face în rate lunare egale, fără perioadă de grație.

Comisioane şi garanţii

 • După aprobarea finanţării, beneficiarul va plăti un comision de acordare de 3% din valoarea împrumutului, care se va reţine la tragerea sumei împrumutate.
 • Împrumutul va fi garantat cu bunuri imobiliare sau mobiliare, care să acopere cel puţin 120% din valoarea împrumutată.
 • De asemenea, funcție de scoringul obținut de cererea de finanțare, garanțiile reale pot fi completate cu garanții personale, sub formă de avalizare a unor bilete la ordin și/sau contracte de fidejusiune.
 • Taxele de notariat, gaj sau ipotecă, precum și costul asigurării bunurilor aduse ca și garanție (dacă este cazul) vor fi suportate de beneficiar.
 • Pentru rambursarea anticipată integrală a împrumutului se va percepe un comision de rambursare anticipată, raportat la valoarea plăţii anticipate. Comisionul de rambursare anticipată se va calcula după cum urmează:
  • 5% dacă rambursarea anticipată se realizează în primele 12 luni de la data semnării contractului de credit;
  • 4% dacă rambursarea anticipată se realizează într-un interval mai mare de 12 luni și mai mic de 25 luni de la data semnării contractului de credit;
  • 3% dacă rambursarea anticipată se realizează într-un interval mai mare de 24 luni de la data semnării contractului de credit.
 • Pentru rambursarea anticipată parţială a minim 10% din valoarea creditului cu reducerea duratei contractului se va plăti un comision de rambursare anticipată raportat la valoarea plăţii anticipate, iar dobânda va rămâne aceeaşi cu dobânda la data semnării contractului aplicată la suma iniţială a creditului. Comisionul de rambursare anticipată se va calcula după cum urmează:
  • 5% dacă rambursarea anticipată se realizează în primele 12 luni de la data semnării contractului de credit;
  • 4% dacă rambursarea anticipată se realizează într-un interval mai mare de 12 luni și mai mic de 25 luni de la data semnării contractului de credit;
  • 3% dacă rambursarea anticipată se realizează într-un interval mai mare de 24 luni de la data semnării contractului de credit;
 • Pentru rambursarea anticipată parţială a minim 10% din valoarea creditului cu păstrarea sau prelungirea duratei contractului se va plăti un comision de rambursare anticipată raportat la valoarea principalului rămas de plată înainte de plata anticipată, iar dobânda se va calcula la valoarea principalului rămas de plată după plata anticipată aplicând rata practicată de ROMCOM în momentul rescadenţării. Comisionul de rambursare anticipată se va calcula după cum urmează:
  • 5% dacă rambursarea anticipată se realizează în primele 12 luni de la data semnării contractului de credit;
  • 4% dacă rambursarea anticipată se realizează într-un interval mai mare de 12 luni și mai mic de 25 luni de la data semnării contractului de credit;
  • 3% dacă rambursarea anticipată se realizează într-un interval mai mare de 24 luni de la data semnării contractului de credit.
 • Comisionul de rambursare anticipată poate fi redus cu 50% dacă creditul nu acumulează penalități de întârziere și rambursarea se face din surse proprii (exclusiv refinanțare).
 • Bunurile sau imobilele cu care se garantează creditul vor fi asigurate, odată cu încheierea contractului de împrumut, pentru toată perioada de derulare a creditului. Costul asigurării va fi suportat de împrumutat, şi asigurarea va fi cesionată în favoarea Societăţii de Microfinanţare IFN ROMCOM SA.

 

Termene limită şi condiţii de depunere a documentaţiei

Pentru a obţine un Credit pentru capital de lucru cu rate acordat in RON, solicitanţii trebuie să se adreseze Societăţii de Microfinanţare IFN ROMCOM SA. Cererile de credit se pot transmite prin poștă/curier la sediul ROMCOM, se pot depune direct la sediul ROMCOM, pot fi preluate direct de consultanții de credite ROMCOM, sau se pot transmite prin email la adresa office@romcom.ro.

Analizarea cererilor de credit şi selectarea proiectelor care vor fi finanţate se face în cel mult 7 zile de la primirea unei cereri de credit complete.

Date de contact

Datele de contact pentru transmiterea dosarului cererii de credit sunt:

Societate de Microfinanţare IFN ROMCOM SA
Str. Gh. Doja Nr. 49A, Oradea, 410169
Tel:      0259 479 793, 0359 173 300
Email:  office@romcom.ro
www.romcom.ro

 

Sus