Soluții de dezvoltare pentru afaceri

CREDITUL PENTRU CAPITAL DE LUCRU FLEXIBIL (Euro)

Formular cerere credit ROMCOM 2024

Nume Dimensiune
Cerere credit ROMCOM 2024 141 KB

Finanţator

Creditul pentru capital de lucru flexibil acordat in Euro este acordat prin intermediul Societăţii de Microfinanţare IFN ROMCOM SA (denumită în continuare “ROMCOM”).

Destinația produsului de creditare

 • Susţinerea activității micro-întreprinderilor, precum și a întreprinderilor mici şi mijlocii din sectoarele de producţie și servicii, creşterea volumului de activitate şi a competitivităţii și sustenabilității întreprinderilor din aceste sectoare.
 • Susţinerea activității întreprinzătorilor agricoli în agricultura românească, creşterea volumului de activitate şi a competitivităţii întreprinderilor din acest sector.

Criterii de eligibilitate

Creditul pentru capital de lucru flexibil acordat in Euro se adresează cu prioritate întreprinzătorilor din următoarele judeţe: Bihor, Timiş, Arad, Sălaj, Satu Mare, Cluj, Maramureş, Suceava, Caraș Severin (ROMCOM poate acorda finanţare şi întreprinzătorilor din alte judeţe, în limita fondurilor disponibile).

Pot beneficia de finanţare prin programul ROMCOM întreprinzătorii din judeţele menţionate mai sus, care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

Criterii generale:

 • Societate comercială privată, înregistrată şi autorizată (PFA, II, IF, SRL, SCS, SA), profesii liberale și ONG cu activități cu scop lucrativ, cu cel puțin 12 luni de activitate;
 • Dezvoltarea unui concept clar al afacerii, care să fie expus în cadrul cererii de finanţare;
 • Calificarea sau experienţa profesională a administratorilor/angajaţilor solicitantului în domeniul de activitate în care solicită finanţare;

Criterii specifice:

 • Existenţa infrastructurii necesare proiectului (teren, clădire, utilităţi, etc.);
 • Menținerea/Înfiinţarea de noi locuri de muncă ca urmare a implementării proiectului;
 • Fezabilitate economică a proiectului;
 • Existenţa unei garanţii care să acopere cel puţin 133% din valoarea creditului
 • Societatea finanțată realizează venituri in Euro sau indexate la cursul Ron/Euro.

Activităţi eligibile

Fondurile obţinute pot fi utilizate pentru următoarele destinaţii:

 • Finanţarea activităţii economice în derulare;
 • Achiziție de materii prime, materiale, mărfuri, functție de specificul activității;
 • Plăți furnizori, salarii, taxe și alte cheltuieli curente;
 • Achiziție obiecte de inventar.

Condiţii de finanţare

 • Plafonul de creditare ce poate fi acordat unui întreprinzător eligibil prin intermediul Creditului pentru capital de lucru flexibil acordat in Euro este cuprins între 2.500 şi 30.000 Euro. Tragerea se poate face în una sau mai multe tranşe, pe bază de cereri. Dobânda şi comisionul de neutilizare se vor plăti lunar.
 • Pentru Creditul pentru capital de lucru flexibil acordat in Euro, ROMCOM percepe o dobândă anuală de 12-15% pentru suma utilizată şi un comision de neutilizare de 0-3% pentru suma neutilizată până la plafonul de creditare. Dobânda şi comisionul de neutilizare rămân neschimbate pe toată perioada de desfăşurare a finanţării.
 • Creditul pentru capital de lucru flexibil acordat in Euro se aprobă pentru o perioadă de 12 luni. La cererea clientului, creditul poate fi înnoit pentru o nouă perioadă de 12 luni, după o reanalizare a afacerii, garanţiilor şi a plafonului de creditare. Cererea de înnoire a creditului trebuie depusă cu cel puţin 30 de zile înainte de ultima scadenţă a împrumutului.
 • DAE (Dobânda Anuală Efectivă) este de 15.22% calculată pentru un credit flexibil de 30.000 Euro, acordat pe o perioadă de 12 luni, care este tras integral la acordare și rambursat la scadența finală, după 12 luni, și la care ROMCOM percepe o dobândă anuală de 12% pentru suma utilizată şi un comision de neutilizare de 0% pentru suma neutilizată până la plafonul de creditare.

Comisioane şi garanţii

 • După aprobarea finanţării, beneficiarul va plăti un comision de acordare de 2% din valoarea plafonului de creditare. În cazul în care clientul solicită înnoirea Creditului pentru capital de lucru flexibil acordat in Euro, acesta va achita un comision de înnoire de 1% din valoarea noului plafon de creditare aprobat.
 • Împrumutul se va garanta cu bunuri imobiliare sau mobiliare, care să acopere cel puţin 133% din valoarea plafonului de creditare.
 • De asemenea, funcție de scoringul obținut de cererea de finanțare, garanțiile reale pot fi completate cu garanții personale, sub formă de avalizare a unor bilete la ordin și/sau contracte de fidejusiune.
 • Taxele de notariat, gaj sau ipotecă precum și costul asigurării bunurilor aduse ca și garanție (dacă este cazul) vor fi suportate de beneficiar.
 • Bunurile sau imobilele cu care se garantează creditul vor fi asigurate, odată cu încheierea contractului de împrumut, pentru toată perioada de derulare a creditului. Costul asigurării va fi plătit de beneficiar, şi asigurarea va fi cesionată în favoarea Societăţii de Microfinanţare IFN ROMCOM SA.

Termene limită şi condiţii de depunere a documentaţiei

Pentru a obţine un Credit pentru capital de lucru flexibil acordat in Euro, solicitanţii trebuie să se adreseze Societăţii de Microfinanţare IFN ROMCOM SA. Cererile de credit se pot transmite prin poștă/curier la sediul ROMCOM, se pot depune direct la sediul ROMCOM, pot fi preluate direct de consultanții de credite ROMCOM, sau se pot transmite prin email la adresa office@romcom.ro.

Analizarea cererilor de credit şi selectarea proiectelor care vor fi finanţate se face în cel mult 7 zile de la primirea unei cereri de credit complete.

Date de contact

Datele de contact pentru transmiterea dosarului cererii de credit sunt:

Societate de Microfinanţare IFN ROMCOM SA
Str. Gh. Doja Nr. 49A, Oradea, 410169
Tel:      0259 479 793, 0359 173 300
Email:  office@romcom.ro
www.romcom.ro

 

Sus