Soluții de dezvoltare pentru afaceri

CREDITUL PENTRU CAPITAL DE LUCRU ROTARY

Formular cerere credit ROMCOM 2024

Nume Dimensiune
Cerere credit ROMCOM 2024 141 KB

Finanţator

Creditul pentru capital de lucru Rotary este acordat prin intermediul Societăţii de Microfinanţare IFN ROMCOM SA (denumită în continuare “ROMCOM”) din surse de finanțare puse la dispoziție de Clubul Rotary.

Destinația produsului de creditare

 • Susţinerea activității întreprinderilor nou-înfiinţate şi micro-întreprinderilor din sectoarele de producţie și servicii, creşterea volumului de activitate şi a competitivităţii și sustenabilității întreprinderilor din aceste sectoare.
 • Susţinerea activității întreprinzătorilor agricoli în agricultura românească, creşterea volumului de activitate şi a competitivităţii întreprinderilor din acest sector.

Criterii de eligibilitate

Creditul pentru capital de lucru Rotary se adresează cu prioritate întreprinzătorilor din județul Bihor. ROMCOM poate acorda finanţare şi întreprinzătorilor din alte judeţe, în limita fondurilor disponibile.

Pot beneficia de finanţare prin programul ROMCOM întreprinzătorii care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

Criterii generale:

 • Societate comercială privată, înregistrată şi autorizată (PFA, II, AF, IF, SRL, SCS), inclusiv întreprinderi nou-înfiinţate (start-up), profesii liberale și ONG cu activități cu scop lucrativ;
 • Dezvoltarea unui concept clar al afacerii, care să fie expus în cadrul cererii de finanţare;
 • Calificarea sau experienţa profesională a administratorilor/angajaţilor solicitantului în domeniul de activitate în care solicită finanţare;

Criterii specifice:

 • Venituri anuale de pana la 120.000 Ron (sau echivalentul a 30.000 USD);
 • Existenţa infrastructurii necesare proiectului (teren, clădire, utilităţi etc.);
 • Menținerea/Înfiinţarea de locuri de muncă ca urmare a implementării proiectului;
 • Fezabilitate economică a proiectului;
 • Existenţa unei garanţii care să acopere cel puţin 120% din valoarea creditului

Activităţi eligibile

Fondurile obţinute pot fi utilizate pentru următoarele destinaţii:

 • Finanţarea activităţii economice în derulare;
 • Achiziție de materii prime, materiale, mărfuri, funcție de specificul activității;
 • Plăți furnizori, salarii, taxe și alte cheltuieli curente;
 • Achiziție obiecte de inventar.

Condiţii de finanţare

 • Suma ce poate fi acordată unui întreprinzător eligibil prin Creditul pentru capital de lucru Rotary este între 3.000 şi 16.000 Lei. Rambursarea se face în rate lunare.
 • Pentru Creditul pentru capital de lucru Rotary, ROMCOM NU percepe dobândă.
 • Pentru Creditul pentru capital de lucru Rotary, ROMCOM percepe un comision anual de administrare de 5% din valoarea creditului acordat, care se calculează și se achită anual, la începutul fiecărei perioade de un an.
 • Perioada de rambursare a Creditului pentru capital de lucru Rotary este între 3 şi 36 de luni.
 • După caz se poate acorda o perioadă de graţie de până la 3 luni, inclusă în perioada de rambursare, timp în care se va plăti dobânda lunară.
 • De asemenea, în funcție de specificul activității finanțate, creditul poate avea un scadențar de rambursare atipic, în sensul în care dobânda se va achita lunar, iar ratele de principal se vor achita în tranșe inegale, cu condiția unor rambursări de principal anuale de valori egale.
 •  DAE (Dobânda Anuală Efectivă) este de 10.22% calculată pentru un credit pentru capital de lucru Rotary de 16.000 Lei, acordat pe o perioadă de 36 luni, a cărui rambursare se face în rate lunare egale, fără perioadă de grație.

Comisioane şi garanţii

 • Pentru Creditul pentru capital de lucru Rotary ROMCOM nu percepe comision de acordare a creditului.
 • Împrumutul va fi garantat cu bunuri imobiliare sau mobiliare, care să acopere cel puţin 120% din valoarea împrumutată.
 • De asemenea, funcție de scoringul obținut de cererea de finanțare, garanțiile reale pot fi completate cu garanții personale, sub formă de avalizare a unor bilete la ordin și/sau contracte de fidejusiune.
 • Taxele de notariat, gaj sau ipotecă, precum și costul asigurării bunurilor aduse ca și garanție (dacă este cazul) vor fi suportate de beneficiar.
 • Pentru rambursarea anticipată parţială sau integrală a împrumutului nu se percepe comision.
 • Bunurile sau imobilele cu care se garantează creditul vor fi asigurate, odată cu încheierea contractului de împrumut, pentru toată perioada de derulare a creditului. Costul asigurării va fi suportat de împrumutat, şi asigurarea va fi cesionată în favoarea Societăţii de Microfinanţare IFN ROMCOM SA.

Termene limită şi condiţii de depunere a documentaţiei

Pentru a obţine un Credit pentru capital de lucru Rotary, solicitanţii trebuie să se adreseze Societăţii de Microfinanţare IFN ROMCOM SA. Cererile de credit se pot transmite prin poștă/curier la sediul ROMCOM, se pot depune direct la sediul ROMCOM, pot fi preluate direct de consultanții de credite ROMCOM, sau se pot transmite prin email la adresa office@romcom.ro.

Analizarea cererilor de credit şi selectarea proiectelor care vor fi finanţate se face în cel mult 7 zile de la primirea unei cereri de credit complete.

Date de contact

Datele de contact pentru transmiterea dosarului cererii de credit sunt:

Societate de Microfinanţare IFN ROMCOM SA
Str. Gh. Doja Nr. 49A, Oradea, 410169
Tel:      0259 479 793, 0359 173 300
Email:  office@romcom.ro
www.romcom.ro

 

Sus