Soluții de dezvoltare pentru afaceri

CREDITUL PUNTE (Euro)

Formular cerere credit ROMCOM 2024

Nume Dimensiune
Cerere credit ROMCOM 2024 141 KB

 

Finanţator

Creditul PUNTE acordat în Euro este acordat prin intermediul Societăţii de Microfinanţare IFN ROMCOM SA (denumită în continuare “ROMCOM”).

Destinația produsului de creditare

Susţinerea investiţiilor realizate cu fonduri nerambursabile de către întreprinderi nou-înfiinţate, micro-întreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii prin asigurarea unei finanțări punte a proiectului  de investiţii pe parcursul implementării acestuia, până la încasarea finanțării nerambursabile.

Criterii de eligibilitate

Creditul PUNTE acordat în Euro se adresează cu prioritate întreprinzătorilor din următoarele judeţe: Bihor, Timiş, Arad, Sălaj, Satu Mare, Cluj, Maramureş, Suceava, Caraș Severin. (ROMCOM poate acorda finanţare şi întreprinzătorilor din alte judeţe, în limita fondurilor disponibile).

Pot beneficia de finanţare prin programul ROMCOM întreprinzătorii din judeţele menţionate mai sus, care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

Criterii generale:

 • Societate comercială privată, înregistrată şi autorizată (PFA, II, IF, SRL, SCS, SA), inclusiv întreprinderi nou-înființate (start-up), profesii liberale și ONG cu activități cu scop lucrativ;
 • Dezvoltarea unui concept clar al afacerii, care să fie expus în cadrul cererii de finanţare;
 • Calificarea sau experienţa profesională a administratorilor/angajaţilor solicitantului în domeniul de activitate în care solicită finanţare;

Criterii specifice:

 • Existenţa unui proiect aprobat spre finanţare cu fonduri nerambursabile şi a unui contract de finanţare semnat cu autoritatea de management pentru aceste fonduri sau a unei invitații la contractare din partea autorității de management;
 • Menținerea/Înfiinţarea de locuri de muncă ca urmare a implementării proiectului;
 • Fezabilitate economică a proiectului (indicatori economici previzionaţi);
 • Existenţa unei garanţii care să acopere cel puţin 133% din valoarea creditului.
 • Societatea finanțată realizează venituri in Euro sau indexate la cursul Ron/Euro.

Activităţi eligibile

Fondurile obţinute pot fi utilizate pentru următoarele destinaţii:

 • Achiziţionare de software, maşini, utilaje, echipamente noi sau second hand;
 • Modernizare şi extindere capacităţi de producţie;
 • Investiţii în achiziția, construcţia, modernizarea și/sau extinderea infrastructurii de afaceri (construcţii, hale de producţie, grajduri, depozite, solarii, etc.);
 • Achiziţia de animale de rasă (producţie de lapte, carne, etc.).

Condiţii de finanţare

 • Suma ce poate fi acordată unui întreprinzător eligibil prin intermediul Creditului PUNTE acordat în Euro este cuprinsă între 2.500 şi 60.000 Euro.
 • Pentru Creditul PUNTE, ROMCOM percepe o dobândă anuală liniară de 12%. Dobânda se va plăti lunar. Rata dobânzii rămâne neschimbată pe toată perioada de desfăşurare a finanţării.
 • Perioada de rambursare a Creditului PUNTE acordat în Euro este de 3 – 12 luni.
 • DAE (Dobânda Anuală Efectivă) este de 15,15% calculată pentru un credit punte acordat în Euro de 60.000 Euro acordat pe o perioadă de 12 luni, care se rambursează integral la finalul perioadei creditului.

Comisioane şi garanţii

 • După aprobarea finanţării, beneficiarul va plăti un comision de acordare de 2% din valoarea împrumutului, care se va reţine la tragerea sumei împrumutate.
 • Împrumutul se va garanta cu bunuri imobiliare sau mobiliare, care să acopere cel puţin 133% din valoarea împrumutată.
 • De asemenea, funcție de scoringul obținut de cererea de finanțare, garanțiile reale pot fi completate cu garanții personale, sub formă de avalizare a unor bilete la ordin și/sau contracte de fidejusiune.
 • Taxele de notariat, gaj sau ipotecă precum și costul asigurării bunurilor aduse ca și garanție (dacă este cazul) vor fi suportate de beneficiar.
 • Pentru rambursarea anticipată integrală a împrumutului se va percepe un comision de 3% din valoarea plăţii anticipate, și respectiv se va calcula dobânda pe 3 luni de zile dacă rambursarea anticipată integrală se face la un interval mai mic de 3 luni de zile de la acordarea creditului.
 • Pentru rambursarea anticipată parţială a minim 10% din valoarea creditului cu reducerea duratei contractului se va plăti un comision de 3% din valoarea plăţii anticipate, iar dobânda va rămâne aceeaşi cu dobânda la data semnării contractului aplicată la suma iniţială a creditului.
 • Pentru rambursarea anticipată parţială a minim 10% din valoarea creditului cu păstrarea sau prelungirea duratei contractului se va plăti un comision de 3% din valoarea principalului rămas de plată înainte de plata anticipată, iar dobânda se va calcula la valoarea principalului rămas de plată după plata anticipată aplicând rata practicată de ROMCOM în momentul rescadenţării.
 • Comisionul de rambursare anticipată poate fi redus cu 50% dacă creditul nu acumulează penalități de întârziere și rambursarea se face din surse proprii (exclusiv refinanțare).
 • Bunurile sau imobilele cu care se garantează creditul vor fi asigurate, odată cu încheierea contractului de împrumut, pentru toată perioada de derulare a creditului. Costul asigurării va fi plătit de beneficiar, şi asigurarea va fi cesionată în favoarea Societăţii de Microfinanţare IFN ROMCOM SA.

Termene limită şi condiţii de depunere a documentaţiei

Pentru a obţine un Credit PUNTE acordat în Euro, solicitanţii trebuie să se adreseze Societăţii de Microfinanţare IFN ROMCOM SA. Cererile de credit se pot transmite prin poștă/curier la sediul ROMCOM, se pot depune direct la sediul ROMCOM, pot fi preluate direct de consultanții de credite ROMCOM, sau se pot transmite prin email la adresa office@romcom.ro.

Analizarea cererilor de credit şi selectarea proiectelor care vor fi finanţate se face în cel mult 7 zile de la primirea unei cereri de credit complete.

Date de contact

Datele de contact pentru transmiterea dosarului cererii de credit sunt:
Societate de Microfinanţare IFN ROMCOM SA
Str. Gh. Doja Nr. 49A, Oradea, 410169
Tel:      0259 479 793, 0359 173 300
Email:  office@romcom.ro
www.romcom.ro

 

Sus