Soluții de dezvoltare pentru afaceri

Creditul STANDARD

Finanţator

Creditul STANDARD este acordat prin intermediul Societăţii de Microfinanţare IFN ROMCOM SA (în continuare denumită “ROMCOM”).

Obiectivele programului

Susţinerea investiţiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiinţate şi micro-întreprinderi, precum şi a investiţiilor de modernizare şi retehnologizare a întreprinderilor mici şi mijlocii din sectoarele de producţie şi servicii, creşterea volumului de activitate şi a competitivităţii întreprinderilor din aceste sectoare.

Susţinerea investiţiilor realizate de către întreprinzătorii agricoli în agricultura românească, creşterea competitivităţii produselor agricole româneşti şi înfiinţarea de noi locuri de muncă.

Criterii de eligibilitate

Creditul STANDARD se adresează cu prioritate întreprinzătorilor din următoarele judeţe: Bihor, Timiş, Arad, Sălaj, Satu Mare, Cluj, Maramureş, Bistrita-Nasaud, Mures, Caras-Severin si Suceava (ROMCOM poate acorda finanţare şi întreprinzătorilor din alte judeţe, în limita fondurilor disponibile).

Pot beneficia de finanţare prin programul ROMCOM întreprinzătorii din judeţele menţionate mai sus, care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

Criterii generale:

 • Societate comercială privată, înregistrată şi autorizată (PFA, II, IF, SRL, SCS, SA);
 • Dezvoltarea unui concept clar al afacerii, care să fie expus în cadrul cererii de finanţare;
 • Calificarea sau experienţă profesională a angajaţilor solicitantului în domeniul de activitate în care solicită finanţare;

Criterii specifice:

 • Existenţa infrastructurii necesare proiectului (teren, clădire, utilităţi, etc.);
 • Înfiinţarea de noi locuri de muncă ca urmare a implementării proiectului;
 • Fezabilitate economică a proiectului;
 • Existenţa unei garanţii care să acopere cel puţin 120% din creditului

Activităţi eligibile

Fondurile obţinute pot fi utilizate pentru următoarele destinaţii:

 • Achiziționare de software, mașini, utilaje, echipamente noi sau second hand;
 • Modernizare şi extindere capacităţi de producţie;
 • Investiţii în construcţia sau extinderea infrastructurii (construcţii, hale de producţie, grajduri, depozite, solarii, etc.);
 • Achiziția de animale de rasă (producție de lapte, carne, etc.)

Condiţii de finanţare

 • Suma maximă ce poate fi acordată unui întreprinzător eligibil prin Creditul STANDARD este cuprinsă între 10.000 și 120.000 Lei. Rambursarea se face în rate lunare egale.
 • Pentru Creditul STANDARD, ROMCOM percepe o dobândă anuală liniară de 12%. Dobânda rămâne neschimbată pe toată perioada de desfășurare a finanțării.
 • Perioada de rambursare a Creditului STANDARD este între 3 și 60 de luni.
 • După caz se poate acorda o perioadă de grație de până la 6 luni, inclusă în perioada de rambursare, timp în care se va plăti dobânda lunară.
 • DAE (Dobânda Anuală Efectivă) este de 24.09% calculată pentru un credit standard de 120.000 Lei acordat pe o perioadă de 60 luni, fără perioadă de grație.

Comisioane şi garanţii

 • După aprobarea finanţării, beneficiarul va plăti un comision de procesare şi administrare de 3% din valoarea împrumutului, care se va reţine la tragerea sumei împrumutate.
 • Împrumutul va fi garantat cu bunuri imobiliare sau mobiliare, care să acopere cel puţin 120% din valoarea împrumutată.
 • Taxele de notariat, gaj sau ipotecă vor fi suportate de beneficiar.
 • Pentru rambursarea anticipată integrală a împrumutului se va percepe un comision de 3% din valoarea plăţii anticipate.
 • Pentru rambursarea anticipată parţială a minim 10% din valoarea creditului cu reducerea duratei contractului se va plăti un comision de 3% din valoarea plăţii anticipate, iar dobânda va rămâne aceeaşi cu dobânda la data semnării contractului aplicată la suma iniţială a creditului.
 • Pentru rambursarea anticipată parţială a minim 10% din valoarea creditului cu păstrarea sau prelungirea duratei contractului se va plăti un comision de 3% din valoarea principalului rămas de plată înainte de plata anticipată, iar dobânda se va calcula la valoarea principalului rămas de plată după plata anticipată aplicând rata practicată de ROMCOM în momentul rescadenţării.
 • Bunurile finanţate sau imobilele cu care se garantează creditul vor fi asigurate, odată cu încheierea contractului de împrumut, pentru toată perioada de derulare a creditului. Costul asigurării va fi plătit de beneficiar, şi asigurarea va fi cesionată în favoarea Societăţii de Microfinanţare IFN ROMCOM SA.

Termene limită şi condiţii de depunere a documentaţiei

Pentru a obţine un Credit STANDARD, solicitanţii trebuie să se adreseze Societăţii de Microfinanţare IFN ROMCOM SA. Cererile de finanţare se pot depune permanent la sediul ROMCOM; analizarea lor şi selectarea proiectelor care vor fi finanţate se face în cel mult 7 zile de la depunerea dosarului complet.

Date de contact

Datele de contact pentru depunerea cererii şi a dosarului complet de finanţare sunt:

Societate de Microfinanţare IFN ROMCOM SA

Str. Gh. Doja Nr. 49A, Oradea, 410169
Tel: 0259 479 793, 0359 173 300
Fax: 0359 409 440
Email: office@romcom.ro
www.romcom.ro

Aplică Online

Atasamente

Nume Dimensiune
Cerere credit ROMCOM 2021 173 KB
Sus