Soluții de dezvoltare pentru afaceri

Finanțare nerambursabilă pentru investiții în procesarea / marketingul produselor agricole

By on 17 June 2015 in Finanțări nerambursabile

Începând din acest an finanțarea investițiilor corporale și necorporale în procesarea și marketingul produselor agricole se va realiza prin Submăsura 4.2 inclusă în noul PNDR 2014-2020.

Ardei

Obiectivul măsurii este îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, creșterea valorii adăugate a produselor agricole, promovarea pe piețele locale, a circuitelor scurte de aprovizionare, grupurilor de producători și a organizațiilor interprofesionale.

Ce se finanțează?

 • Înființarea, extinderea și/sau modernizarea și dotarea unităților de procesare, inclusiv investiții privind marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare);
 • Înființarea, extinderea și/sau modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare;
 • Îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agro-alimentare;
 • Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, geotermală), a energiei produsă cu ajutorul pompelor de căldură, în cadrul unității procesatoare exclusiv pentru consumul propriu și investiții pentru îmbunătățirea eficienţei energetice, ca și operaţiuni din cadrul unui proiect mai mare de investiţii;

Care sunt tipurile de investiții si cheltuielile eligibile?

Cheltuieli aferente investițiilor corporale:

 • Construcția, extinderea, modernizarea și dotarea clădirilor unităților de procesare
 • Construcții destinate protecției mediului
 • Achiziționarea, inclusiv în leasing de utilaje noi, instalații, echipamente şi mijloace de transport specializate în scopul colectării materiei prime și/sau comercializării produselor agro-alimentare în cadrul lanțurilor alimentare integrate;
 • Cheltuieli generate de îmbunătățirea controlului intern al calității și conformarea cu noile standarde

Cheltuieli generate de investițiile în active necorporale:

 • Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară
 • Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului
 • Înfiintarea unui site – pentru promovarea și comercializarea propriilor produse;
 • Etichetarea (crearea conceptului)
 • Creare marcă înregistrată/brand
 • Cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor

Cine este eligibil prin această submăsură?

Beneficiarii eligibili trebuie să fie organizați în una din următoarele forme de funcționare: Persoana fizică autorizată, Intreprinderi individuale, Intreprinderi familiale, Societate în nume colectiv – SNC, Societate în comandită simplă – SCS, Societate pe acţiuni – SA, Societate în comandită pe acţiuni – SCA, Societate cu răspundere limitată – SRL, Societate comercială cu capital privat, Institutele de cercetare – dezvoltare, staţiunile şi unitățile de cercetare-dezvoltare și didactice pomicole cu personalitate juridică, de drept public sau privat, Societate agricolă, Societate cooperativă agricolă, Cooperativă agricolă, Grup de producatori.

Cum se selectează proiectele?

Evaluarea proiectelor se realizează lunar pentru proiectele ce au un punctaj estimat mai mare sau egal decat pragul de calitate lunar. Pentru această submăsură pragul minim este de 20 puncte si reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate beneficia de finanţare nerambursabilă. Scorul se calculează în baza următoarelor principii de selecţie:

 • Principiul creari lanturilor alimentare integrate, respective integrarea sistemelor de colectare, procesare si comercializre – max 35 puncte
 • Principiul produsului cu inalta valoare adaugata (ex. produsele ecologice, tradiționale certificate de MADR, produse care participă la scheme de calitate recunoscute la nivel european, etc.) – maxim 30 puncte
 • Principiul asocierii în cadrul cooperativelor sau a grupurilor de producători – 15 puncte
 • Principiul potențialului agricol care vizează zonele cu potențial determinate în baza studiului de specialitate – max. 20 puncte

Care este rata de ajutor nerambursabil?

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și grupuri de producători/cooperative și 40% pentru alte întreprinderi și nu va depăși:

 • 1.000.000 Euro / proiect pentru IMM în cazul proiectelor care nu presupun investiţii care conduc la un lant alimentar integrat;
 • 1.500.000 Euro / proiect pentru alte întreprinderi pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lant alimentar integrat;
 • 2.500.000 Euro / proiect pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant), precum și pentru forme asociative (cooperative și grupuri de producători) în cazul proiectelor care nu presupun investiţii care conduc la un lanț alimentar integrat;

Haideți să discutăm

Sperăm că informațiile găsite aici vă sunt de folos. Dacă vă interesează să profitați de aceste linii de finanțare sau pur și simplu să vedeți ce posibilități aveti, vă rugăm să ne contactați.

Tags:

Daniel Pop

Despre autor

Despre autor: Dani este managerul programului de consultanţă în fonduri europene, şi este specializat în proiecte complexe. Înainte de a se alătura echipei ROMCOM, Dani a fost directorul unei companii din industria alimentară din Bistriţa Năsăud. .

Abonează-te

Rămâi la curent cu ultimele noutăți prin abonarea la newsletter-ul ROMCOM.

Sus