Soluții de dezvoltare pentru afaceri

Fonduri europene prin programul pomicol – submăsura 4.1a

Noul program PNDR vine cu o noutate: o linie de finanțare specială pentru investițiile pomicole cu alocare financiara de 282.344.256 Euro din care 70.586.064 Euro pentru anul 2015.

Livada de mar

Ce specii se finanțează?

 • Pomi fructiferi (Măr, Păr, Gutui, Prun, Cireş, Vişin, Cais, Piersic, Nectarin, Nuc, Migdal, Alun, Castan)
 • Arbuști fructiferi (Coacăz negru, Coacăz roşu, Coacăz alb, Agriş, Zmeur de grădină, Afin de cultură, Mur de grădină, Mur cu ghimpi sau fară Măceş, Soc negru, Trandafir pentru petale, Lonicera caerulea, Corn, Cătină, Scorușul negru -aronia)
 • Capșuni

Ce investiții se pot realiza?

 • Reconversia/ Înființarea plantațiilor existente – doar material fructifer din categoria biologică certificate (certificat albastru)
 • Înființarea de pepiniere pentru producerea de material de înmulțire și material de plantare fructifer – materialul rezultat va fi material fructifer din categoria biologică certificat.
 • Înființarea, extinderea și/sau modernizarea sistemelor de depozitare, condiționare, și ambalare şi a unităţilor de procesare la nivelul exploatației, inclusiv unităţi de procesare mobile. Acest tip de investiții nu trebuie să fie investiția majoritară (<50% din total proiect) iar materia primă procesată trebuie să provina 100% din ferma proprie.
 • Achiziţionarea de maşini/utilaje şi echipamente noi
 • Achiziționarea de mijloace de transport compacte, frigorifice, în scopul comercializării produselor în cadrul lanțurilor scurte (Autocisterne, Autoizoterme si Rulote și autorulote alimentare
 • Amenajarea, construcția, dotarea spațiilor de desfacere din cadrul exploatației și alte activități de marketing (autorulote, dozatoare (automate) de sucuri naturale şi alte produse din sectorul pomicol, înființarea unui site pentru promovarea și comercializarea propriilor produse, etichetarea – crearea conceptului);
 • Investiții care vizează îmbunătățirea performanțelor de mediu ale exploatațiilor pomicole (creșterea eficienței energetice a clădirilor, anveloparea clădirilor, achiziționarea de instalații de producere a energiei regenerabile la nivelul exploatației);
 • Împrejmuirea suprafețelor pe care se realizează investiția și drumuri de exploatare;
 • Completarea golurilor cu puieți în plantațiile de pomi și arbuști (replantare);
 • Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci

Despre investiții

Investițiile propuse prin proiect trebuie să respecte:

 • limitele de preţuri din baza de date a AFIR;
 • valorile costurilor standard şi pentru contribuţia în natură, potrivit Anexei 7

Cine este eligibil prin această submăsură?

Beneficiarii eligibili trebuie să fie organizați în una din următoarele forme de funcționare: Persoana fizică autorizată, Intreprinderi individuale, Intreprinderi familiale, Societate în nume colectiv – SNC, Societate în comandită simplă – SCS, Societate pe acţiuni – SA, Societate în comandită pe acţiuni – SCA, Societate cu răspundere limitată – SRL, Societate comercială cu capital privat, Institutele de cercetare – dezvoltare, staţiunile şi unitățile de cercetare-dezvoltare și didactice pomicole cu personalitate juridică, de drept public sau privat, Societate agricolă, Societate cooperativă agricolă, Cooperativă agricolă, Grup de producatori.

Sunt restricții legate de locul de înființare a plantației?

Investiția trebuie realizată doar în unitățile teritorial administrative prezente în Anexa din Cadrul Național de Implementare, aferentă STP (Anexa 7 a Ghidului Solicitantului pentru submăsura 4.1a care se poate descărca de pe www.apdrp.ro, investitii prin PNDR/programul pomicol/submasura 4.1a) și trebuie să respecte zonarea speciilor din anexa menționată anterior, exceptând pepinierele și cultura de căpșuni în sere şi solarii.

În baza indicatorilor prezentați Anexei 7 trebuie calculată nota de favorabilitate naturală și nota de favorabilitate potențată pentru a stabili eligibilitatea investiției.

Plantația poate avea orice dimensiune?

Dimensiunile minime înființate/replantate prin proiect trebuie să fie echivalenta cu minim:

 • 7000 euro SO în cazul culturii de căpşuni în câmp şi în spații protejate (aproximativ 1 ha pentru căpșuni în câmp și 0.19 ha pentru cultura de căpșuni în spații protejate);
 • 6000 euro SO în cazul producerii de material de înmulțire și material de plantare fructifer (aproximativ 0.9 ha);
 • 3000 euro SO pentru toate celelalte specii şi sisteme de cultură (aproximativ 0.9 – 1.1 ha, în funcție de specie). In acest caz peste 50% din suprafata infiintata trebuie să fie ocupată de o singura specie.

Condiții minimale

In același timp, exploatațiile agricole trebuie să respecte următoarele condiții minimale:

 • În cazul investiţiilor care presupun reconversie şi/sau înfiinţare* plantaţii pomicole, dimensiunea economică a exploataţiei agricole trebuie să fie de minimum 8.000 euro SO;
 • În cazul investiţiilor care nu presupun reconversie şi/sau înfiinţare plantaţii pomicole, dimensiunea minimă a suprafeţelor pomicole deţinute în proprietate sau folosinţă de o exploataţie agricolă trebuie să fie de minimum 8.000 euro SO;
 • În cazul investiţiilor ce presupun producerea de material de înmulțire și material de plantare fructifer, dimensiunea minimă a suprafețelor ocupate de pepiniere deținute în proprietate sau folosință trebuie să fie de minimum 8000 euro SO.

*În cazul înființării de plantații, se va considera dimensiunea fermei după finalizarea implementării proiectului.

Cum se selectează proiectele?

Principiile care stau la baza selecției proiectelor sunt următoarele:

 • Principiul asocierii (investiţiile realizate de grupurile de producători, membri lor şi cooperativele din sectorul pomicol) – max 20 puncte
 • Principiul speciei pomicole prioritare (piersic, nectarin, măr, arbuști, cais, cires) – max. 10 puncte
 • Principiul sistemului de cultură prioritar (intensiv, superintensiv, ecologic, culturi în spaţii protejate) – max. 15 puncte
 • Principiul lanțurilor alimentare integrate, (investiţiile care acoperă lanţul alimentar: producţie-condiționare – depozitare- procesare – comercializare) – max. 15 puncte
 • Principiul nivelului de calificare (studii superioare în domeniul proiectului, studii medii în domeniul proiectului) – max. 5 puncte
 • Principiul vârstei (tinerii sub 40 ani) – 5 puncte
 • Principiul reconversiei (investiţii care presupun reconversie) – max. 10 puncte
 • Principiul proprietății (exploatațiile agricole care dețin în proprietate plantațiile pomicole supuse reconversiei și/ terenul pe care se face înființarea de plantații pomicole) – max. 10 puncte
 • Principiul dimensiunii (ferme mici) – 5 puncte
 • Principiul economisirii apei, pentru proiectele care prevăd investiții de modernizare a sistemelor de irigații la nivel de fermă, prin prioritizarea investițiilor care țintesc economii mai mari de apă – 5 puncte

Care este rata de ajutor nerambursabil?

Rata ajutorul nerambursabil variază este de 50% dar poate ajunge la 90% dacă se respectă următorii indicatori:

 • investiții realizate de tineri fermieri (minimum 8 clase plus calificare și care s-au stabilit pentru prima data într-o exploatație agricolă ca șefi ai respectivei exploatații în ultimii cinci ani anteriori cererii de sprijin)
 • proiecte integrate care vizează combinarea a cel puțin două operațiuni care intră sub incidența a cel puțin două măsuri diferite, una dintre ele fiind măsura 4
 • investiții legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologica)
 • investiții realizate în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice

Care este valoarea maximă a unui proiect?

In funcție de dimensiunea fermei (fermă mica, mijlocie sau mare) și a investițiilor propuse (achiziții simple, producție, procesare și comercializare) valoarea maximă variază între 100.000 euro și 1.050.000 euro.

Programul Pomicol, ca și program de finanțare cu alocare individuală este una din noutăţile pozitive ale noului PNDR dovedind astfel că aceste tipuri de investiții au devenit prioritare.

Haideți să discutăm

Sperăm că informațiile găsite aici vă sunt de folos. Dacă vă interesează să profitați de aceste linii de finanțare sau pur și simplu să vedeți ce posibilități aveti, vă rugăm să ne contactați.

Tags:

Emanuel Cadar

Despre autor

Despre autor: Emanuel lucrează în cadrul biroului din Oradea, şi este specializat în scrierea de proiecte de finanţare pentru întreprinderi de producţie şi servicii. .

Abonează-te

Rămâi la curent cu ultimele noutăți prin abonarea la newsletter-ul ROMCOM.

Sus