Soluții de dezvoltare pentru afaceri

Măsura 6.4. Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole

By on 2 February 2015 in Finanțări nerambursabile

În cadrul programului PNDR 2014-2020, una din măsurile de finanțare adresate mediului rural este și Măsura 6.4. Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole. Prin această măsură se urmărește diversificarea veniturilor persoanelor din mediul rural și stimularea activităților alternative la agricultură.

Olarit

Beneficiari eligibili

Beneficiarii eligibili pentru Măsura 6.4. Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole vor fi:

 • micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente în spațiul rural
 • micro-întreprinderi și întreprinderi mici nou-înființate în spațiul rural, care fac dovada cofinanțării
 • fermelor care își diversifică activitatea de bază, agricolă, prin dezvoltarea unei activități non-agricole în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabilă în categoria micro-întreprinderilor sau a întreprinderilor mici.

Domenii de activitate eligibile

Dintre domeniile de activitate eligibile pe Măsura 6.4. Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole, menționăm:

 • Investiții pentru producerea și comercializarea produselor non-agricole proprii, cum ar fi: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hărtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice; producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului etc.;
 • Investiții pentru activități meșteșugărești, cum ar fi: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.)
 • Investiții pentru prestarea de servicii, de exemplu: servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare; servicii de reparații mașini, unelte, obiecte casnice; servicii de consultanță, contabilitate, juridice, audit; activități de servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, etc.;
 • Investitii pentru infrastructură în unităţile de primire turistică de tip agro-turistic, proiecte de activități de agrement;
 • Producere de combustibil din biomasa (ex.: fabricare de peleți) în vederea comercializării.

Cheltuieli eligibile

Cheltuielile eligibile finanțate prin Măsura 6.4. Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole sunt:

 • Construcţia, extinderea și/sau modernizarea și dotarea clădirilor;
 • Achiziţionarea inclusiv în leasing de noi utilaje, instalaţii și echipamente, costuri de instalare;
 • Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.

Condiții

Printre condițiile în care se acordă finanțarea prin Măsura 6.4. Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole, amintim:

 • Activitatea micro-întreprinderilor și întreprinderilor mici, din spațiul rural va fi desfășurată în spațiul rural și cel putin 80% din noii angajați trebuie să aibă domiciliul stabil în spatiul rural;
 • Solicitantul trebuie să asigure cofinanțarea investiției;
 • Locurile de muncă pentru noii angajati să fie prevăzute cu normă întreagă;
 • Solicitantul să demonstreze viabilitatea economică a investiției;
 • Intreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu legislația în vigoare;

Sprijin public nerambursabil prin Măsura 6.4. Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole va respecta prevederile Regulamentului 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis și nu va depăși 200.000 Euro/beneficiar pe 3 ani fiscali. Valoarea sprijinului public nerambursabil va fi de 90%.

Mai multe informații

Pentru a fi la curent cu ultimele noutăți despre finanțări nerambursabile vă invităm sa va abonați la newsletter-ul ROMCOM. Pentru mai multe informații despre această măsură, vă rugăm să ne contactați.

Tags:

Cristi Jugariu

Despre autor

Despre autor: Economist de formare, absolvent al Facultăţii de Management de la Universitatea Emanuel din Oradea, după o experiență de 8 ani în managementul producției în industria alimentară Cristi s-a alăturat echipei ROMCOM în anul 2010. .

Abonează-te

Rămâi la curent cu ultimele noutăți prin abonarea la newsletter-ul ROMCOM.

Sus