Soluții de dezvoltare pentru afaceri

Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020: ce trebuie să știi ca și IMM

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a lansat ieri spre consultare publică “Ghidul Solicitantului. Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020”, cu termen de transmitere a eventualelor observații/comentarii până la data de 05.06.2015.

Programul operational regional 2014-2020

11 axe prioritare

POR cuprinde 11 axe prioritare destinate concentrării intervenților financiare în anumite priorități de investiție (PI), la care se adaugă o axă prioritară de asistență tehnică pentru finanțarea activităților de implementare a programului.

Axa prioritară 2

De interes pentru beneficiarii IMM este Axa prioritara 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, care are 2 priorităţi de investiţii:

 • 2.1 Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri
 • 2.2 Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

Un rezumat al celor două priorităţi este prezentat mai jos:

Prioritate 2.1 Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri 2.2 Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor
Obiectiv Specific Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în Strategia Naţională de Cercetare (SNC) şi Planurile de Dezvoltare Regională (PDR) Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Naţională de Cercetare (SNC)
Tipuri de proiecte
 • construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii microintreprinderilor, inclusiv dotare cu active corporale şi necorporale
 • crearea/ modernizare/ extinderea incubatoarelor/ acceleratoarelor de afaceri, inclusiv dezvoltarea serviciilor aferente
 • construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii IMM, inclusiv dotare cu active corporale şi necorporale
 • activități necesare pentru parcurgerea și implementarea procesului de certificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice.
 • promovarea produselor şi serviciilor, realizarea de site-uri pentru prezentarea activităţii şi a produselor sau serviciilor promovate, inclusiv instrumente de vânzare on-line;
 • activităţi specifice procesului de internaţionalizare (participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, investiţii în adaptarea proceselor tehnologice de producţie la sistemele de certificare şi standardizare specifice pieţelor de export, etc).
Categorii de beneficiari
 • Microintreprinderi cu istoric de minim 1 an
 • Incubatoare
 • Acceleratoare de afaceri
 • IMM-uri
 • Asociaţiile mediului de afaceri (pentru internaționalizare)
Teritoriu
 • Microintreprinderi non-agricole, incubatoare, acceleratoare din mediul urban
 • Incubatoare, Acceleratoare pentru mediul rural
 • IMM non-agricole din mediul urban
 • întreprinderi mijlocii non-agricole pentru mediul rural
Indicatorii de realizare comuni și specifici- la finalul implementării proiectului (de output)
 • IMM-uri care beneficiază de sprijin
 • Număr de întreprinderi care beneficiază de grant
 • Număr de întreprinderi care beneficiază de sprijin nefinanciar
 • Număr de întreprinderi care beneficiază de sprijin nefinanciar
 • Investiţii private combinate cu sprijinul public pentru întreprinderi (grant)
 • IMM-uri care beneficiază de sprijin
 • Număr de întreprinderi care beneficiază de grant
 • Număr de întreprinderi care beneficiază de sprijin financiar, altul decât grantul
 • Investiţii private combinate cu sprijinul public pentru întreprinderi (grant)
 • Investiţii private combinate cu sprijinul public pentru întreprinderi (altele decât grant)
Indicatori de rezultat (la finalul implementării programului)
 • Rata de supraviețuire a microîntreprinderilor la 3 ani de la înființare
 • Productivitatea muncii în IMM-uri
Limitele minime si maxime a valorii totale eligibile a proiectului Pentru construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii microintreprinderilor, inclusiv dotare cu active corporale şi necorporale –

 • Valoare minimă eligibilă FEDR -25 000 euro
 • Valoarea maximă eligibilă FEDR – 200 000 euro

Pentru crearea/ modernizare/ extinderea incubatoarelor/ acceleratoarelor de afaceri, inclusiv dezvoltarea serviciilor aferente

 • Valoare minimă eligibilă FEDR: 200 000 euro
 • Valoare maximă eligibilă FEDR: 7 mil euro
Grant:

 • Valoare minimă eligibilă FEDR: 200 000 euro
 • Valoare maximă eligibilă FEDR: 1 mil euroCredit cu grant
 • Valoare minimă eligibilă FEDR: 1 mil euro
 • Valoare maximă eligibilă FEDR: 5 mil euro
Finanţare nerambursabilă
 • Până la 50% pentru beneficiarii de drept public sunt considerate întreprinderi mari, în anumite condiții (buget și nr. locuitori)
 • Până la 60% pentru întreprinderi mijlocii
 • Până la 70% pentru microîntreprinderi şi întreprinderi miciIntensitatea ajutorului de stat regional (procentul de finanţare nerambursabilă) va fi mai redus în regiunile Vest şi Bucureşti-Ilfov.

Alocarea financiară orientativă pentru Axa Prioritară 2 este de 859,82 milioane Euro.

Ghidul solicitantului în consultare publică

Aşa cum am menţionat mai sus, Ghidul Solicitantului cu condiţiile generale a fost publicat spre consultare publică, cu termen de transmitere a eventualelor observații/comentarii până la data de 05.06.2015.

Ghiduri specifice

Înainte de momentul lansării depunerilor de proiecte, AMPOR va publica spre consultare publică, pe site-ul www.inforegio.ro câte un ghid specific pentru fiecare apel – în parte. În urma finalizării procedurii de consultare publică și a aprobării ghidului specific, se va lansa apelul de proiecte aferent prin publicarea unui anunț de lansare pe site-ul anterior menționat.

Finanțare prin POR

Dacă doriți să beneficiați de finanţare prin POR 2014-2020, vă rugăm să ne contactați.

Tags:

Vlad Mihuț

Despre autor

Despre autor: Vlad este directorul general al ROMCOM, şi este responsabil pentru implementarea strategiei ROMCOM şi relaţia cu partenerii de afaceri şi instituţiile de reglementare. Vlad s-a alăturat echipei ROMCOM în 2003. .

Abonează-te

Rămâi la curent cu ultimele noutăți prin abonarea la newsletter-ul ROMCOM.

Sus