Soluții de dezvoltare pentru afaceri

Programul pomicol – submăsura 4.1a – sesiunea 2016

Începând cu noul program PNDR 2014-2020, unul din domeniile care a primit o atenție suplimentară este POMICULTURA pentru care s-a constituit o linie de finanțare specială: Programul pomicol – submăsura 4.1a. Importanța acestei linii de finanțare reiese și din valoarea mare alocată acestui program și anume: 282.344.256 Euro (alocare totală împarțită pe sesiuni anuale).

Programul pomicol – submăsura 4.1a

În anul 2015 s-a depus un număr mic pe proiecte pentru această sesiune cu toate că termenul de depunere s-a prelungit din 30 octombrie până în 18 decembrie. Bugetul alocat pentru anul trecut a fost de aprox. 70 mil euro dar valoarea proiectelor nu s-a apropiat de această valoare. Deci toate proiectele depuse și declarate eligibile au fost și aprobate și selectate pentru finanțare ceea ce înseamnă că acest domeniu are încă un potențial foarte mare înca neexplorat de cei care au în prezent exploatații pomicole sau de cei care doresc să înceapă o activitate în acest domeniu.

Programul pomicol – submăsura 4.1a – buget

Pentru anul 2016 bugetul alocat este mai mare și anume 78.703.277 Euro iar sesiunea de depunere a proiectelor a început în data de 20 mai 2016 (Vezi anunțul de lansare AICI). Până la data prezentului articol (19 iulie 2016) valoarea proiectelor inregistrate la AFIR pe toată țara este de 6.924.038 Euro ceea ce reprezintă sub 10% din valoarea totală alocată acestui an.

Ghidul solicitantului

În acest an, ghidul solicitantului a adus câteva modifcări semnificative dintre care cea mai importantă este eliminarea condiției ca soiurile înființate să fie obligatoriu soiuri soiuri autohtone romanești. Prin eliminarea acestei condiții, se pot înființa plantații pentru orice soi care este sau poate fi comercializat în România și se poate prezenta certificat de calitate din categoria biologică certificată sau superioară.

Soiuri care se pot finanța

Soiurile care se pot finanța în schimb au rămas aceleași:

 • Pomi fructiferi (Măr, Păr, Gutui, Prun, Cireş, Vişin, Cais, Piersic, Nectarin, Nuc, Migdal, Alun, Castan)
 • Arbuști fructiferi (Coacăz negru, Coacăz roşu, Coacăz alb, Agriş, Zmeur de grădină, Afin de cultură, Mur de grădină, Mur cu ghimpi sau fară Măceş, Soc negru, Trandafir pentru petale, Lonicera caerulea, Corn, Cătină, Scorușul negru -aronia)
 • Capșuni

Investiții

Învestițiile care se pot realiza cuprind toată gama de lucrări și achiziții specifice înființării plantației la cheie, utilajele aferente întreținerii plantației dar și construcții, utilaje și echipamente implicate în procesul de condiționare, procesare și comercializare produse obținute în ferma proprie:

 • Reconversia/ Înființarea plantațiilor existente – doar material fructifer din categoria biologică certificate sau superioară.
 • Înființarea de pepiniere pentru producerea de material de înmulțire și material de plantare fructifer – materialul rezultat va fi material fructifer din categoria biologică certificat.
 • Înființarea, extinderea și/sau modernizarea sistemelor de depozitare, condiționare, și ambalare şi a unităţilor de procesare la nivelul exploatației, inclusiv unităţi de procesare mobile. Acest tip de investiții nu trebuie să fie investiția majoritară (<50% din total proiect) iar materia primă procesată trebuie să provina 100% din ferma proprie.
 • Achiziţionarea de maşini/utilaje şi echipamente noi
 • Achiziționarea de mijloace de transport compacte, frigorifice, în scopul comercializării produselor în cadrul lanțurilor scurte (Autocisterne, Autoizoterme si Rulote și autorulote alimentare
 • Amenajarea, construcția, dotarea spațiilor de desfacere din cadrul exploatației și alte activități de marketing (autorulote, dozatoare (automate) de sucuri naturale şi alte produse din sectorul pomicol, înființarea unui site pentru promovarea și comercializarea propriilor produse, etichetarea – crearea conceptului);
 • Investiții care vizează îmbunătățirea performanțelor de mediu ale exploatațiilor pomicole (creșterea eficienței energetice a clădirilor, anveloparea clădirilor, achiziționarea de instalații de producere a energiei regenerabile la nivelul exploatației);
 • Împrejmuirea suprafețelor pe care se realizează investiția și drumuri de exploatare;
 • Completarea golurilor cu puieți în plantațiile de pomi și arbuști (replantare);
 • Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci

Beneficiari eligibili

Beneficiarii eligibili trebuie să fie organizați în una din următoarele forme de funcționare: Persoana fizică autorizată, Intreprinderi individuale, Intreprinderi familiale, Societate în nume colectiv – SNC, Societate în comandită simplă – SCS, Societate pe acţiuni – SA, Societate în comandită pe acţiuni – SCA, Societate cu răspundere limitată – SRL, Societate comercială cu capital privat, Institutele de cercetare – dezvoltare, staţiunile şi unitățile de cercetare-dezvoltare și didactice pomicole cu personalitate juridică, de drept public sau privat, Societate agricolă, Societate cooperativă agricolă, Cooperativă agricolă, Grup de producatori.

Investiția trebuie realizată doar în unitățile teritorial administrative prezente în Anexa 7 din Cadrul Național de Implementare, aferentă STP (Anexa 7 a Ghidului Solicitantului pentru submăsura 4.1a care se poate descărca de pe www.apdrp.ro, investitii prin PNDR/programul pomicol/submasura 4.1a) și trebuie să respecte zonarea speciilor din anexa menționată anterior, exceptând pepinierele și cultura de căpșuni în sere şi solarii.

Dimensiune minima

Pentru a se putea înființa o plantație aceasta trebuie să aibă o dimensiune minimă după cum urmează:

 • Pentru Pomi fructiferi – suprafața minimă 3 ha
 • Pentru Arbusti fructiferi – suprafața minimă 2,4 ha
 • Pentru Aluni, Nuci, Migdali, Castani – suprafața minimă 5,2 ha

Suprafața pentru plantație

Suprafața pentru plantație nu trebuie să fie obligatoriu într-un singur loc dar noi recomandăm acest fapt din următoarele considerente:

 • Trebuie asigurată irigația în fiecare locație
 • Trebuie împrejmuită fiecare locație
 • Trebuie supravegheată fiecare locație împotriva animalelor și altor dăunători
 • Costurile de întreținere cresc datărită deplasării la fiecare locație, specificul fiecărei locații poate necesita tratamente și îngrijire diferită, organizarea recoltării, a muncitorilor și a tranportul produselor finite ridica probleme și costuri suplimentare etc.

Se poate realiza o plantație mixtă dar trebuie să existe un soi majoritar.

Ajutor nerambursabil

Rata ajutorul nerambursabil variază este de 50% dar poate ajunge la 90% dacă se respectă următorii indicatori:

 • Investiții realizate de tineri fermieri sub 40 ani (minimum 8 clase plus calificare și care s-au stabilit pentru prima data într-o exploatație agricolă ca șefi ai respectivei exploatații în ultimii cinci ani anteriori cererii de sprijin)
 • Investiții legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologica)
 • Investiții realizate în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice (zone defavorizate).

In funcție de dimensiunea fermei (fermă mica, mijlocie sau mare) și a investițiilor propuse (achiziții simple, producție, procesare și comercializare) valoarea maximă variază între 100.000 euro și 1.050.000 euro.

Pași concreți de urmat

Ce pași concreti trebuie să urmați pentru un proiect în Pomicultură:

 1. Identificarea terenului – aici trebuie săa faceți un studiu pentru teren la OSPA să va asigurați ca terenul pretează pentru ce plantație doriți dvs.
 2. Identificare clar cu tip de soi a plantației pe care doriți să o realizați.
 3. Stabilire ce etape din lanțul alimentar doriți să realizați – prin realizarea planației veți realiza etapa 1 din lanțul alimentar. Mai puteți realiza: condiționare, depozitare, procesare și comercializare. La fiecare etapă trebuie să identificați ce construcții și echipamente aveți nevoie.
 4. Stabilire contact cu un inginer horticol sau firma specializata pentru intocmire a proiectului tehnic de plantare – care va sta la baza autorizației de plantare și in proiectul pentru fonduri (proiectul tehnic se va face conform conținutului cadrul de la afir.info)
 5. Daca e cazul – stabilire contact cu un arhitect/proiectant – pentru proiectare spații și constucții aferente activității.
 6. Obținere oferte pentru echipamente necesare la întreținerea livezii și echipamente pentru etapele lanțului alimentar dorite conform pct. 3 de mai sus.

Toți acești pași vă vor aduce în stadiul de a avea o imagine clara asupra investiției dorite și a costurilor care implica.

La acest moment este oportună o întalnire cu un consultant specializat în întocmirea proiectelor cu fonduri nerambursabile pentru a vă asista în intocmirea și depunerea proiectului la AFIR.

Haideți să discutăm

Firma ROMCOM vă poate sta alături la fiecare din etapele de mai sus pentru a vă asigura că toți pașii se fac în conformitate cu ghidul solicitantului aferent acestei submăsuri. Trebuie doar să ne contactați.

Dacă pomicultura vă interesează sau sunteți pasionat de o asemenea afaceri, această linie de finanțare este cea mai bună soluție pentru a începe o afacere în pomicultuă cu finanțare nerambursabilă de până la 90%!

Tags:

Emanuel Cadar

Despre autor

Despre autor: Emanuel lucrează în cadrul biroului din Oradea, şi este specializat în scrierea de proiecte de finanţare pentru întreprinderi de producţie şi servicii. .

Abonează-te

Rămâi la curent cu ultimele noutăți prin abonarea la newsletter-ul ROMCOM.

Sus