Soluții de dezvoltare pentru afaceri

Creditul FĂRĂ RATE

Finanţator

Creditul fără rate este acordat prin intermediul Societăţii de Microfinanţare IFN ROMCOM SA (denumită în continuare “ROMCOM”).

Obiectivele programului

Susţinerea activităţilor sezoniere ale întreprinderilor nou-înfiinţate şi micro-întreprinderilor, precum şi ale întreprinderilor mici şi mijlocii din sectoarele de producţie şi în special agricultură.

Criterii de eligibilitate

Creditul fără rate se adresează cu prioritate întreprinzătorilor din următoarele judeţe: Bihor, Timiş, Arad, Sălaj, Satu Mare, Cluj, Maramureş, Bistrita-Nasaud, Mures, Caras-Severin si Suceava (ROMCOM poate acorda finanţare şi întreprinzătorilor din alte judeţe, în limita fondurilor disponibile).

Pot beneficia de finanţare prin programul ROMCOM întreprinzătorii din judeţele menţionate mai sus, care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

Criterii generale:

 • Societate comercială privată, înregistrată şi autorizată (PFA, II, IF, SRL, SCS, SA);
 • Dezvoltarea unui concept clar al afacerii, care să fie expus în cadrul cererii de finanţare;
 • Calificarea sau experienţa profesională a angajaţilor solicitantului în domeniul de activitate în care solicită finanţare;

Criterii specifice:

 • Existenţa infrastructurii necesare proiectului (teren, clădire, utilităţi, etc.);
 • Activitatea economică desfăşurată să aibă un caracter ciclic/sezonier;
 • Fezabilitate economică a proiectului;
 • Existenţa unei garanţii care să acopere cel puţin 120% din valoarea creditului.

Activităţi eligibile

Fondurile obţinute pot fi utilizate pentru următoarele destinaţii:

 • Finanţarea producţiei pe perioada unui ciclu/sezon de producţie;
 • Achiziţionare de software, maşini, utilaje, echipamente noi sau second hand;
 • Modernizare şi extindere capacităţi de producţie;
 • Investiţii în construcţia sau extinderea infrastructurii (construcţii, hale de producţie, grajduri, depozite, solarii, etc.);
 • Achiziţia de animale de rasă (producţie de lapte, carne, etc.).

Condiţii de finanţare

 • Suma ce poate fi acordată unui întreprinzător eligibil prin intermediul Creditului fără rate este cuprinsă între 10.000 şi 120.000 Lei. Rambursarea principalului se va face integral la sfârşitul perioadei de creditare, iar dobânda se va încasa în momentul acordării creditului pentru toată perioada de creditare.
 • Perioada de rambursare a Creditului fără rate este între 3 și 12 de luni.
 • DAE (Dobânda Anuală Efectivă) este de 17.65% calculată pentru un credit fără rate de 120.000 Lei acordat pe o perioadă de 12 luni.

Comisioane şi garanţii

 • După aprobarea finanţării, beneficiarul va plăti un comision de procesare şi administrare de 3% din valoarea împrumutului, care se va reţine la tragerea sumei împrumutate.
 • Împrumutul va fi garantat cu bunuri imobiliare sau mobiliare, care să acopere cel puţin 120% din valoarea împrumutată.
 • Taxele de notariat, gaj sau ipotecă vor fi suportate de beneficiar.
 • În caz de rambursare anticipată a împrumutului nu se va percepe comision de rambursare anticipată, dar nici nu se va înapoia dobânda încasată pentru perioada de neutilizare a creditului.
 • Bunurile finanţate sau imobilele cu care se garantează creditul vor fi asigurate, odată cu încheierea contractului de împrumut, pentru toată perioada de derulare a creditului. Costul asigurării va fi plătit de beneficiar, şi asigurarea va fi cesionată în favoarea Societăţii de Microfinanţare IFN ROMCOM SA.

Termene limită şi condiţii de depunere a documentaţiei

Pentru a obţine un Credit fără rate, solicitanţii trebuie să se adreseze Societăţii de Microfinanţare IFN ROMCOM SA. Cererile de finanţare se pot depune permanent la sediul ROMCOM; analizarea lor şi selectarea proiectelor care vor fi finanţate se face în cel mult 7 zile de la depunerea dosarului complet.

Date de contact

Datele de contact pentru depunerea cererii şi a dosarului complet de finanţare sunt:

Societate de Microfinanţare IFN ROMCOM SA

Str. Gh. Doja Nr. 49A, Oradea, 410169
Tel: 0259 479 793, 0359 173 300
Fax: 0359 409 440
Email: office@romcom.ro
www.romcom.ro

Aplică Online

Atasamente

Nume Dimensiune
Cerere credit ROMCOM 2020 169 KB
Sus