Soluții de dezvoltare pentru afaceri

Fonduri europene nerambursabile pentru încurajarea dezvoltării economiei sociale

By on 11 November 2010 in Finanțări nerambursabile

La sfârșitul lunii noiembrie, AMPOSDRU (Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane) va lansa o nouă sesiune pentru proiecte strategice în sprijinul parteneriatelor naționale (cel puțin două regiuni) și transnaționale care urmează să implementeze măsuri de promovare și dezvoltare a economiei sociale. Cererea de propuneri de proiecte se încadrează în domeniul major de intervenție 6.1 “Dezvoltarea economiei sociale.”

Activități eligibile

Solicitanții și partenerii lor pot solicita între 500.000 și 5.000.000 euro nerambursabili pentru următoarele tipuri de activități:

 • campanii și activități de informare și promovare a economiei și incluziunii sociale;
 • furnizare de programe de formare profesională continuă și integrare pe piața muncii;
 • cursuri de formare pentru managerii întreprinderilor sociale;
 • servicii de consiliere profesională, psihologică, psihiatrică și mediere la locul de muncă;
 • dezvoltarea programelor de formare a formatorilor din economia socială;
 • schimb de bune practici în domeniul incluziunii și economiei sociale;
 • formarea profesională a furnizorilor de servicii sociale (ONG-uri și voluntari);
 • înființarea unor locuri de muncă pentru persoanele din grupurile dezavantajate în cadrul unor ateliere protejate;
 • inițiative care să conducă la diminuarea lipsei de încredere și a excluziunii sociale a grupurilor vulnerabile și la combaterea infracționalității prin promovarea activităților artistice și culturale, protecția mediului, conservarea patrimoniului cultural și a tradițiilor;
 • activități inovatoare, interregionale și transnaționale pentru dezvoltarea economiei sociale;
 • acreditarea/autorizarea programelor de formare/educație destinate persoanelor din categoriile de grupuri țintă.

Grup țintă

Grupurile vulnerabile vizate de această linie de finanțare sunt compuse din: persoane de etnie romă, persoane cu dizabilități, tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului, familii care au peste 2 copii, inclusiv familiile monoparentale, copii în situație de risc, persoane care au părăsit timpuriu școala, persoane aflate în detenție, persoane aflate anterior în detenție, delicvenți juvenili, persoane dependente de droguri și alcool, bolnavi mintal, persoane fără adăpost, victime ale violenței în familie, persoane afectate de boli care le influențează viața profesională și socială (HIV/SIDA, cancer, etc.), imigranți, femei, refugiați și persoane care solicită azil; persoane care trăiesc din venitul minim garantat, persoane care locuiesc în comunități izolate, victime ale traficului de persoane, alte grupuri vulnerabile (persoane ocupate în agricultura de subzistență, șomeri), lucrători sociali, asistenți personali, asistenți comunitari; mediatori familiali, mediatori sanitari, asistenți maternali, îngrijitori, personal din instituții rezidențiale, manageri ai întreprinderilor sociale, specialiști și formatori implicați în economia socială, elevi/studenți și persoane afectate de boli ocupaționale.

Solicitanți și parteneri eligibili

Pentru a putea depune o cerere de finanțare, solicitanții și partenerii lor trebuie să se încadreze în una din următoarele categorii:

 • ONG-uri;
 • Cooperative de credit, de consum, de producție;
 • Instituții și Organizații membre ale Pactelor Regionale și Parteneriatelor Locale pentru Ocupare și Incluziune Socială
 • MMFPS și structuri/agenții coordonate/subordonate acestuia;
 • Ministerul Culturii și Cultelor și instituții/agenții/organizații subordonate/coordonate de acesta;
 • Agenția Națională Antidrog;
 • Ministerul de Interne, prin structurile sale de specialitate, inclusiv cele din subordine sau coordonare;
 • Agenții guvernamentale cu atribuții în domeniul incluziunii sociale;
 • Administrația Națională a Penitenciarelor și instituții subordonate;
 • Membri ai Comitetelor Sectoriale și Comitete Sectoriale cu personalitate juridică;
 • Organizații sindicale;
 • Patronate;
 • Unități de cult și asociații religioase;
 • Furnizori de FPC autorizați, publici și privați;
 • Furnizori de servicii sociale;
 • Furnizori de servicii de ocupare acreditați, publici și privați;
 • Întreprinderi;
 • Autorități ale administrației publice locale (unități administrativ-teritoriale);
 • Institute de cercetare;
 • Universități acreditate, publice și private.

În funcție de tipul solicitantului, finanțarea nerambursabilă este de maxim 98% pentru persoanele juridice de drept privat fără scop patrimonial și 95% pentru persoanele juridice de drept privat cu scop patrimonial. În cazul instituțiilor publice procentul finanțării nerambursabile variază între 82,65 și 98%.

Dacă vreţi să beneficiaţi de aceste oportunităţi de finanţare nerambursabilă, vă invităm să luaţi acum legătura cu un consultant ROMCOM, telefonic la 0259 479 793, prin email la office@romcom.ro sau completând formularul de contact.

Ligia Petan

Despre autor

Abonează-te

Rămâi la curent cu ultimele noutăți prin abonarea la newsletter-ul ROMCOM.

Sus