Soluții de dezvoltare pentru afaceri

Fonduri nerambursabile pentru producția de articole sportive

By on 7 August 2012 in Finanțări nerambursabile

Producția de articole sportive are posibilitatea să cunoască un impuls nou în România prin fondurile nerambursabile în proporție de 85%, oferite prin programul operațional FEADR – Măsura 312. Producția de articole sportive în mediul rural este un sector al producției din România slab dezvoltat, iar măsurile de finanțare în sprijinul investitorilor care doresc să dezvolte acest domeniu. Grupurile țintă sunt firmele existente, firmele noi înființate și persoanele fizice care se angajează să se autorizeze sub o formă juridică după aprobarea proiectului.

În codul CAEN 3230 cu denumirea producția de articole sportive (cu excepția articolelor de îmbrăcăminte si încălțăminte) sunt incluse următoarele activități:

 • fabricarea de articole și echipamente pentru sport, jocuri în aer liber și în sală, din orice material
 • fabricarea de mingi tari, moi și gonflabile
 • fabricarea de rachete, bâte și crose
 • fabricarea de schiuri, legături și bețe
 • fabricarea de ghete de schi (clăpari)
 • fabricarea de planșe pentru sporturi nautice (surfing; windsurfing)
 • fabricarea de echipament pentru pescuit sportiv, inclusiv mincioguri
 • fabricarea de echipament pentru vânătoare, alpinism etc.
 • fabricarea de mănuși de sport din piele și căști pentru sportivi
 • fabricarea de patine pentru gheață și patine cu rotile etc.
 • fabricarea de arcuri și arbalete
 • fabricarea de echipament pentru gimnastică, întreținere corporală sau atletism

Condițiile minime pentru obținerea finanțării:

 • Micro-întreprinderile, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate trebuie să fie înregistrate şi să-şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în spaţiul rural;
 • Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiţiei;
 • Micro-întreprinderea trebuie să nu fie în dificultate;
 • Beneficiarul sau responsabilul de proiect să facă dovada deţinerii de aptitudini manageriale / marketing sau în acord cu activitatea propusă prin proiect (experienţă/cursuri de formare profesională absolvite – cel puţin la nivel de iniţiere, cursuri de calificare etc.) sau să le dobândească până la efectuarea ultimei plăţi;
 • Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele şi acordurile necesare investiţiei respective;
 • Beneficiarul trebuie să prezinte avizele / autorizaţiile de mediu necesare investiţiei sau să prezinte dovada că a făcut demersurile pentru a obţine toate avizele şi acordurile, conform legislaţiei în vigoare în domeniul mediului. În situaţia în care beneficiarul nu prezintă toate autorizațiile solicitate înainte de semnarea contractului, proiectul devine neeligibil;
 • Beneficiarul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmează să realizeze investiţia sau dreptul de folosinţă pe o perioadă de cel puţin 10 ani;
 • Beneficiarul trebuie să declare pe proprie răspundere că va asigura co-finanţarea proiectului;
 • Beneficiarul trebuie să declare pe proprie răspundere faptul că suma totală a ajutorului public nerambursabil accesat de către acesta nu depăşeşte 200.000 Euro pe o perioadă de până la 3 ani fiscali.

Prin măsura 312 se finanțează proiecte pe activitate neagricolă, până în valoarea de 200.000 EUR, cu un procent de nerambursabilitate de 85% din valoarea totală a proiectului. Cheltuieli eligibile în acest caz pot fi: construcția și/sau modernizarea spațiului de producție, dotarea acestuia cu utilaje de producție și cheltuielile cu proiectarea și consultanța.

Prin măsura 312 se urmărește îndeplinirea următoarelor obiective:

 1. Crearea de micro-întreprinderi precum şi dezvoltarea celor existente în sectorul non-agricol în spaţiul rural;
 2. Încurajarea iniţiativelor de afaceri promovate, în special de către tineri şi femei;
 3. Încurajarea activităţilor meşteşugăreşti şi a altor activităţi tradiţionale;
 4. Reducerea gradului de dependenţă faţă de agricultură.

Prin creșterea procentului de nerambursabilitate de la 70% la 85% în domeniul producției, s-a concretizat o măsură specifică, prin care se urmărește creșterea sectorului de producție în mediul rural din România.

Pentru  obţinerea  unor informaţii detaliate privind pregătirea unui proiect în vederea accesării de fonduri nerambursabile, cei interesaţi se pot adresa cu încredere consultanţilor ROMCOM atât la sediul ROMCOM din Oradea cât şi la telefon: 0259-479.793, sau e-mail: office@romcom.ro.

ROMCOM

Despre autor

Abonează-te

Rămâi la curent cu ultimele noutăți prin abonarea la newsletter-ul ROMCOM.

Sus