Soluții de dezvoltare pentru afaceri

Investiții pentru procesarea produselor agricole și forestiere în vederea obținerii de produse neagricole

By on 21 February 2011 in Finanțări nerambursabile

În luna aprilie 2011, se vor depune proiecte pentru accesarea schemei de ajutor de stat, aferentă Măsurii 123 – Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiții pentru procesarea produselor agricole și forestiere în vederea obținerii de produse neagricole.

Acest tip de finanțare vizează întreprinderile mici și mijlocii existente sau nou înființate (procentul de ajutor fiind de până la 50%) și întreprinderile mari (ajutor de stat in valoare de maxim 25%), intensitatea sprijinului de finanțare nerambursabilă fiind de până la 3.000.000 euro/proiect.

Domeniile de intervenții pentru care se acordă sprijin, pentru investiții, operatorilor economici sunt:

  • Procesarea de produse agricole în vederea obținerii de produse neagricole;
  • Procesarea primară a produselor forestiere lemnoase și nelemnoase;
  • Procesarea produselor agricole în vederea obținerii de biocombustibil.

Investițiile pentru care se acordă sprijin sunt în industria alimentară (panificație, dulciuri, înghețată, preparate alimentare omogenizate și dietetice, s.a.), prelucrarea primară a produselor forestiere (pentru microîntreprinderi), producerea și utilizarea biocombustibililor (biodiesel și bioetanol – pentru transport Clasa CAEN 2059). Nu se acordă sprijin pentru produse de tip catering (mâncare gata pregătită).

In categoria cheltuielilor eligibile sunt incluse și:

  • Cheltuielile cu construcțiile noi sau modernizarea clădirilor folosite pentru: procesul de producție, depozitarea produselor, pentru depozite frigorifice en-gross, producerea și stocarea energiei din surse regenerabile (inclusiv construcții destinate protecției mediului);
  • Cheltuieli cu achiziționarea (inclusiv în leasing) de noi mijloace de transport specializate; instalații, mașini și echipamente necesare activității, sau valorificării reziduurilor forestiere si producerii de energie din surse regenerabile;
  • Cheltuieli cu îmbunătățirea controlului intern al calității materiei prime, semifabricatelor, produselor și subproduselor obținute în cadrul unităților de procesare și marketing, precum și pentru recoltarea (în cazul produselor tehnologice complexe), transportul și procesarea primară a produselor forestiere (lemnoase și nelemnoase);
  • Cheltuieli cu organizarea și implementarea sistemelor de management al calității si de siguranța alimentară (daca sunt în legătură cu investițiile corporale ale proiectului); cumpărarea de tehnologii (know-how), achiziționarea de patente și licențe pentru pregătirea implementării proiectului; achiziționarea de software, identificat ca necesar, prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ.

Atenție! Au șanse sporite la finanțare, prin prisma punctajului următoarele domenii: producerea produselor de panificație, producerea/utilizarea energiei regenerabile si bio-combustibililor, precum și cele pentru procesarea produselor lemnoase efectuate cu ajutorul tehnologiilor de protecție a mediului.

ROMCOM

Despre autor

Abonează-te

Rămâi la curent cu ultimele noutăți prin abonarea la newsletter-ul ROMCOM.

Sus