Soluții de dezvoltare pentru afaceri

Sprijin financiar nerambursabil prin FEADR pentru dezvoltarea de micro-întreprinderi în domeniul IT

By on 28 January 2011 in Finanțări nerambursabile

Prin Măsura 312 “Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi” sunt sprijinite afacerile din mediul rural care doresc să dezvolte următoarele mai multe tipuri de activităţi, printre care şi cele din domeniul IT, după cum urmează:

  • Realizarea soft-ului la comandă (software orientat client);
  • Consultanţă în tehnologia informaţiei;
  • Management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul;
  • Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei.

Ce ar trebui să ştie potenţialii beneficiari?

Valoarea maximă a sprijinului financiar nerambursabil este de 200.000 Euro. Prin această măsură primesc un punctaj mai mare proiectele propuse pentru micro-întreprinderile nou înfiinţate. Valoarea finanţării nerambursabile este de maxim 70%.

Condiţii de eligibilitate pentru micro-întreprindere:

  • Mico-întreprinderea trebuie să aibă sediul în mediul rural;
  • Asociat unic sub 40 de ani pentru bărbaţi sau asociat unic femeie (indiferent de vârstă);
  • Beneficiarul/responsabilul de proiect trebuie să facă dovadă deţinerii de aptitudini manageriale/marketing sau a experienţei şi/sau studiilor în domeniul investiţiei propuse;
  • Beneficiarul trebuie să dovedească dreptul de proprietate sau folosinţă asupra locului unde se va realiza investiţia;
  • Beneficiarul trebuie să asigure cofinanţarea proiectului.

Cheltuielile eligibile includ atât achiziţia de active fixe corporale (construcţie, modernizare, extindere clădiri şi achiziţii de echipamente) şi cât şi necorporale (software, patente, licenţe).

Pentru a stabili dacă societatea dvs. este eligibilă pentru aceste fonduri, puteţi să scrieţi la ligia.petan@romcom.ro sau să sunaţi la numărul de telefon 0740-010908.

Ligia Petan

Despre autor

Abonează-te

Rămâi la curent cu ultimele noutăți prin abonarea la newsletter-ul ROMCOM.

Sus