Soluții de dezvoltare pentru afaceri

FEADR – Prima împădurire a terenurilor agricole

By on 7 September 2010 in Finanțări nerambursabile

Se pot pregăti un nou tip de proiecte în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), şi anume Măsura 2.2.1 – „Prima împădurire a terenurilor agricole”. Această măsură este aşteptată de mult timp de către fermierii care doresc să împădurească terenurile agricole aflate în proprietate sau în arendă.

În cadrul măsurii 2.2.1 – „Prima împădurire a terenurilor agricole” sunt eligibile următoarele categorii de solicitanţi:

1. După statulul juridic:

 • Persoanele fizice (inclusiv persoanele fizice autorizate);
 • Persoanele juridice (societăţile comerciale);
 • Grupurile sau asociaţiile de persoane fizice sau juridice;
 • Autorităţile publice locale (primăriile) deţinătoare de teren agricol, numai pentru compesarea costurilor legate de înfiinţarea plantaţiilor forestiere şi pentru cheltuielile aferente întocmirii proiectulului de împădurire.

2. După activitatea desfăşurată:

 • Fermieri;
 • Alţi deţinători de teren agricol.

Câteva condiţii şi criterii de eligibilitate a terenurilor agricole:

 • Solicitantul trebuie să facă dovada deţinerii de teren agricol. Terenul trebuie să fi fost declarat la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) în urmă cu cel puţin doi ani;
 • Pajiştile naturale permanete sunt eligibile dacă sunt afectate de fenomene de degradare a solului;
 • Terenurile agricole trebuie să fie în proprietate, concesiune sau arendă;
 • Suprafaţa agricolă propusă pentru împădurire sa fie de minim 0,5 hectare.

Tipurile de plăţi aferente măsurii 2.2.1 – „Prima împădurire a terenurilor agricole” sunt următoarele:

 • O primă pentru lucrările de înfiinţare a plantaţiilor forestiere, în funcţie de zona geografică: câmpie – 1.900 euro/hectar; deal – 1.660 euro/hectar; şi munte – 1.560 euro/hectar.
 • O primă anuală pentru lucrările de întreţinere a plantaţiei pe o perioadă de 5 ani, variabilă în funcţie de zona geografică şi de anul de întreţinere;
 • O primă compensatorie anuală pe hectar, pentru pierderea de venit ca urmare a împăduririi, aceasta este fixă pentru o perioadă de 15 ani. Aceasta diferă în funcţie de clasificarea beneficiarilor: fermierii primesc 215 euro pe an iar non-fermierii primesc 110 euro pe an.

Sprijinul public (comunitar şi naţional) acordat în cadrul acestei măsuri nu va depăşi 70% din costurile standard pentru înfiinţarea plantaţiei. Primele pentru întreţinerea plantaţiilor pe o perioadă de până la 5 ani şi cele pentru compensarea pierderilor de venit agricol pe o perioadă de 15 ani vor fi acoperite în proporţie de 100% din fonduri publice.

Pentru persoanele fizice costurile eligibile pentru realizarea proiectului tehnic nu trebuie să depăşească 70 euro/ha pentru suprafeţe de până la 50 ha, 50 euro pentru suprafeţe între 51 şi 150 ha, 30 euro pentru suprafeţe mai mari de 151 ha.

Pentru persoanele juridice, cheltuielile pentru proiectele tehnice se suportă din sprijinul acordat prin măsură şi nu pot depăşi 10% din valoarea eligibilă a proiectului.

Proiectele se vor putea depune începând din data de 01 Octombrie 2010, sesiunea de depunere proiecte ţine până în data de 30 Octombrie 2010.

Dacă vreţi să beneficiaţi de aceste oportunităţi de finanţare nerambursabilă, vă invităm să luaţi acum legătura cu un consultant ROMCOM telefonic la 0259 479 793, prin email la office@romcom.ro  sau completând formularul de contact.

Andrei Bondar

Despre autor

Despre autor: Andrei a ieşit de pe băncile facultăţii hotărât să aibă o afacere proprie în domeniul zootehnic, împreună cu tatăl său. Acum continuă să se implice în afacerea de familie, şi oferă consultanţă altor fermieri cu privire la oportunităţile de finanţare de la Uniunea Europeană. .

Abonează-te

Rămâi la curent cu ultimele noutăți prin abonarea la newsletter-ul ROMCOM.

Sus