Soluții de dezvoltare pentru afaceri

Finanțare pentru investiții realizate de microîntreprinderi în mediul urban prin POR 2.1.

S-a publicat spre consultare publică Ghidul Solicitantului specific pentru prioritatea de investiții 2.1. din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, împreună cu lista de activități eligibile și criteriile de evaluare și departajare a proiectelor în cadrul apelului de proiecte ce urmează să fie anunțat în perioada următoare.

Productie

Eligibilitate

Prin această prioritate de investiții sunt eligibile să beneficieze de finanțare microîntreprinderile (înființate înainte de 01.01.2014) care doresc să realizeze o investiție în mediul urban. Acestea trebuie să aibă cel puțin un an fiscal integral încheiat pe profit, iar activitatea pentru care solicită finanțare să fie autorizată la locul de implementare al proiectului. De asemenea, pentru ultimul an fiscal, dar și la momentul depunerii cererii de finanțare, societatea trebuie să fi avut, respectiv să aibă cel puțin 1 angajat cu normă întreagă.

Gradul de finanțare al proiectului poate fi de maxim 100%, în limita a 200.000 EUR (sau 100.000 EUR pentru firmele care efectuează transport rutier de mărfuri). Această finanțare nerambursabilă se supune regulii de minimis.

Cheltuieli eligibile

Dintre cheltuielile eligibile amintim:

  • Lucrări de construire / extindere / modernizare a spaţiilor de producţie / prestare de servicii
  • Achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe
  • Achiziţionarea de instalaţii / echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului
  • Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare
  • Investiții în realizarea de website-uri pentru prezentarea activităţii şi a produselor sau serviciilor proprii, inclusiv instrumente de comercializare online
  • Servicii de consultanță / asistență tehnică, în limita a 7% din valoarea eligibilă a proiectului
  • Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, în limita a 5000 lei

Evaluarea proiectelor

În procesul de evaluare a proiectelor, se va ține cont de contribuţia proiectului la realizarea obiectivului priorității de investiție, de calitatea, maturitatea și sustenabilitatea proiectului, de capacitatea financiară și operațională a solicitantului, de respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen și nediscriminarea, de complementaritatea cu alte investiții realizate din alte axe prioritare ale POR, precum și alte surse de finanțare și de concentrarea strategică a investițiilor.

Apelul de proiecte va fi deschis pe o perioada de 6 luni, cu mențiunea că în primele două luni toate proiectele care vor avea cel puțin 85 puncte vor fi contractate direct, urmând ca în următoarele 4 luni pragul calitativ să scadă treptat, și proiectele cu punctaj mai mic vor fi contractate în această perioadă în limita bugetului rămas. Punctajul minim ca un proiect să fie admis la finanțare este de 50 puncte.

Vă ajutăm să obțineți finanțare

Dacă sunteți interesați să obțineți o finanțare nerambursabilă prin intermediul acestui program, vă invităm să contactați consultanții ROMCOM pentru verificarea eligibilității și a punctajului maxim ce se poate obține pentru proiectul dorit de dvs. și pentru pregătirea proiectului în timp util, înainte de deschiderea apelului de proiecte.

Tags:

Cristi Jugariu

Despre autor

Despre autor: Economist de formare, absolvent al Facultăţii de Management de la Universitatea Emanuel din Oradea, după o experiență de 8 ani în managementul producției în industria alimentară Cristi s-a alăturat echipei ROMCOM în anul 2010. .

Abonează-te

Rămâi la curent cu ultimele noutăți prin abonarea la newsletter-ul ROMCOM.

Sus