Soluții de dezvoltare pentru afaceri

Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2014

By on 14 July 2014 in Contabilitate
Potrivit prevederilor art. 28 alin. (2) din Legea contabilitaţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele prevăzute de lege au obligaţia să întocmească raportări contabile şi la alte perioade decat anual, în cadrul exerciţiului financiar, în condiţiile stabilite de Ministerul Finanţelor Publice.
Modelul de raportare contabilă la 30 iunie se aproba anual prin ordin al ministrului finanţelor publice, de la o perioadă la alta intervenind unele cerinţe de informaţii suplimentare.
Avand la bază aceste considerente, a fost postat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, Proiectul de ordin al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2014 pentru operatorii economici.
Potrivit proiectului de ordin, operatorii economici care în exerciţiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2014. Aceste pot fi depuse în format hartie şi în format electronic la unităţile teritoriale ale ministerului sau în format electronic avand ataşat o semnătură electronică, pe site-ul www.e-guvernare.ro.
Conţinutul de informaţii al formularelor de raportare contabilă la data de 30 iunie 2014 sunt prevăzute de reglementările contabile aplicabile, respectiv Reglementarile contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau Standardele Internaţionale de Raportare Financiară.
Termenul limită propus prin proiect de depunere a acestora este 18 august 2014. Nedepunerea raportărilor în condiţiile prevăzute de ordin se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Liana Leucuta

Despre autor

Abonează-te

Rămâi la curent cu ultimele noutăți prin abonarea la newsletter-ul ROMCOM.

Sus