Soluții de dezvoltare pentru afaceri

Sub-măsura 6.2: Sprijin pentru înființarea de activități non-agricole demarează în 14 Iulie 2015

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunță lansarea în perioada 14 iulie 2015 – 30 octombrie 2015 a primei sesiuni continue anuale de depunere a cererilor de finanțare pentru submăsura 6.2 din cadrul PNDR 2014-2020.

Textile

Fondurile disponibile pentru submăsura 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale” sunt de 44.164.707 Euro.

Sprijinul acordat prin aceasta sub-măsura va contribui la promovarea diversificării activităților către noi activități non-agricole în cadrul gospodăriilor agricole, a micro-întreprinderilor şi întreprinderilor mici şi implicit, prin crearea de locuri de muncă, obținerea de venituri alternative pentru populația din mediul rural şi reducerea gradului de dependență fată de sectorul agricol.

Finanțare nerambursabilă

Valoarea sprijinului este de 50.000 de euro/proiect, cu posibilitatea majorării sprijinului la valorea de 70.000 euro/proiect în cazul activităţilor de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi de agroturism.

Sprijinul pentru înființarea de activități non-agricole in zone rurale va fi acordat în două tranșe astfel:

  • 70% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare;
  • 30% din cuantumul sprijinului in maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare.

Criteriul de selecție

Proiectele se vor putea depune în perioada 14 iulie 2015 – 30 octombrie 2015 în funcție de pragurile de calitate lunare și de bugetul disponibil.

Pragurile de calitate lunare sunt: 60 de puncte pentru submăsurile 6.2 și 6.4 (în perioada 14.07 – 31.07.2015); 45 de puncte pentru submăsurile 6.2 și 6.4 (în perioada 01.08 – 31.08.2015); 30 de puncte pentru submăsurile 6.2 și 6.4 (în perioada 01.09 –30.09.2015); 15 puncte pentru submăsurile 6.2 și 6.4 (în perioada 01.10 – 30.10.2015).

Noul program vine cu modificări și la punctarea proiectelor, criteriile de selecție fiind:

  1. Principiul diversificării activității agricole a fermierilor/membrilor gospodăriei agricole către activități neagricole – maxim 15 puncte
  2. Principiul prioritizării sectoarelor cu potențial de creștere (Textile și pielărie, Industrii creative și culturale – inclusiv meșteșuguri, activităţi de servicii în tehnologia informației, agroturism, servicii pentru populația din spațiul rural) – maxim 40 puncte
  3. Principiul stimulării activităților turistice în sensul prioritizării activităților agroturistice desfășurate în zonele cu potențial turistic ridicat/ destinații ecoturistice/ zonele cu arii naturale protejate. – maxim 20 puncte
  4. Principiul stimulării unui nivel ridicat de calitate al planului de afaceri, care va fi stabilit în funcție de producția comercializată sau activitățile prestate, în procent de peste 30% din valoarea primei tranșe de plată. – maxim 25 puncte

Contact

Dacă dorești să afli mai multe informații despre acest program sau dacă dorești să afli condițiile de eligibilitate și cum poți obține finanțare nerambursabilă, te rugăm să ne contactezi.

Tags:

Corneliu Cadar

Despre autor

Despre autor: Corneliu s-a alăturat echipei ROMCOM din Oradea în iulie 2014. A absolvit Facultatea de Management de la Universitatea Emanuel din Oradea şi lucrează la departamentul de consultanţă – finanţări nerambursabile cu fonduri europene și fonduri de la bugetul de stat. .

Abonează-te

Rămâi la curent cu ultimele noutăți prin abonarea la newsletter-ul ROMCOM.

Sus