Soluții de dezvoltare pentru afaceri

Anunț selecție parteneri în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 INNOTECH STUDENT – START4INNOTECH

By on 26 August 2020 in Diverse

Fundația ROMCOM (www.romcom.ro) anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării şi depunerii cererii de finanţare, respectiv implementării unui proiect în cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020 în cadrul Apelului de proiecte „INNOTECH STUDENT”, Axa Prioritară 6 – Educație și competențe, Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe parcursul vieții, Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației și a sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum și a calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ și instituirea și dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie, Obiectivele specifice 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Anunț selecție

Anexe

Imre Kulcsar

Despre autor

Despre autor: Imre este membru de bord și directorul Fundaţiei ROMCOM. Lucrează în cadrul ROMCOM încă din 1991. De asemenea, Imre este membru în consiliul de administraţie al IFN ROMCOM SA. .

Abonează-te

Rămâi la curent cu ultimele noutăți prin abonarea la newsletter-ul ROMCOM.

Sus