Soluții de dezvoltare pentru afaceri

Corneliu Cadar

Corneliu Cadar

Corneliu s-a alăturat echipei ROMCOM din Oradea în iulie 2014. A absolvit Facultatea de Management de la Universitatea Emanuel din Oradea şi lucrează la departamentul de consultanţă – finanţări nerambursabile cu fonduri europene și fonduri de la bugetul de stat.

Oportunități de finanțare prin bugetul de stat pe 2015

By on 3 December 2014 in Finanțări nerambursabile
Corneliu Cadar

Începând cu anul 2015 prin bugetul de stat vor fi finanțate 7 noi programe, prin care IMM-urile vor avea acces la fonduri nerambursabile. Pe lângă noile programe, DIMMAT (Departamentul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediu de afaceri și Turism) a realizat o serie de simplificări în proceduri față de anii trecuți și a crescut bugetul […]

Citeste mai departe »

POR – Axa Prioritară 2: Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii

By on 2 September 2014 in Finanțări nerambursabile
Corneliu Cadar
Axa Propritară 2 are ca obiectiv creșterea ratei de supraviețuire a întreprinderilor de la 44,49% la 54,49%, prin sprijiniera afacerilor aflate în primii ani de activitate.
 
Care sunt prioritățile Axei 2?

Prioritățile de investiții 2.1. Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin …

Citeste mai departe »

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020

By on 2 September 2014 in Finanțări nerambursabile
Corneliu Cadar
Programul Operațional Regional 2014-2020 este programul care vine în continuare viziunii strategice stabilită prin programul POR 2007-2013, dar prin acest nou program  au fost introduse și proprități noi, menite să încurajeze dezvoltarea competivități IMM-urilor și a acțiunilor de cercetare și dezvoltare. 
 
POR se adresează tuturor regiunilor din România, iar beneficiari pot fi …

Citeste mai departe »

Programul Operațional Capital Uman (POCU)

By on 29 August 2014 in Finanțări nerambursabile
Corneliu Cadar
Programul Operaţional Capital Uman este un program care stabilește prioritățile de investiție, obiectivele și acțiunile în domeniul resurselor umane. 
 
POCU va continua pentru perioada 2014 -2020 investitiile realizate prin FES din perioada 2007 – 2013 și va contribui la atingerea obiectivului general al Acordului de …

Citeste mai departe »

POC – Axa Prioritară 2: Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă

By on 25 August 2014 in Finanțări nerambursabile
Corneliu Cadar
Axa Prioritară 2 din catrul Programulul Operațional Competivitate are un buget alocat de 523 milioane euro. În cadrul AP2, consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-educație, e-incluziune, e-cultură și e-sănătate concentrează cea mai mare pondere a finanțării: 71.05%, reprezentând 377,9 milioane de euro. 
 
Ce se va putea finanța prin acest program?
Finanțarea prin Axa Prioritară 2 va fi pentru dezvoltarea produselor și …

Citeste mai departe »

POC – Axa Prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor

By on 19 August 2014 in Finanțări nerambursabile
Corneliu Cadar
Axa Prioritară 1 din cadrul Programului Operațional Competivitate reprezintă 60% din alocarea FEDR pentru Program. Aceast procent reprezintă o finanțare totală de 797 milioane euro care este justificată prin faptul că România are în prezent, raportat la nivelul UE, una dintre cele mai mici intensități a cheltuielilor  în CDI (Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare).
 
Ce se va putea finanța prin acest program?
Prin această axă vor fi sprijinite inițiativele de …

Citeste mai departe »

Programul Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020

By on 14 August 2014 in Finanțări nerambursabile
Corneliu Cadar
Programul Operațional Competitivitate poate fi considerat urmașul Axei Prioritare 2 "Competitivitate prin CDI" din POS CCE. Programul acționează prin indermediul a două Axe Prioritare – Cercetare, Dezvoltare, Inovare (CDI) și Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC). 
 
Programul Operațional Competivitate este un program care are ca scop creșterea nivelului național de competivitate, în special prin cercetare, dezvoltare și inovare, dar și prin utilizarea unei infrastructuri care să aibă la bază …

Citeste mai departe »

Programele Operaționale pentru 2014-2020

By on 13 August 2014 in Finanțări nerambursabile
Corneliu Cadar
Acordul de Parteneriat cu România, care a fost semnat de către Comisia Europeană reprezintă punctul de pornire a Programelor Operaționale ce se vor derula pe perioada 2014 – 2020. 
 
Pentru obținerea de ajutor nerambursabil de la Uniunea Europeană, beneficiarul va trebui să acceseze un proiect care să facă parte din cadrul unui Program Operațional. Datorită importanței programelor, în următoarea perioadă vom publica pe site-ul Romcom o serie de articole, care au ca scop prezentarea programelor și a …

Citeste mai departe »

Sus